Skip to content

LUAR Bros
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-08-24 15:06:02
JSON

NIPT: L72322004M
Administrator: Luan Zejnati
Objekti i Veprimtarisë: Import-export, shitje-blerje, dhe instalim i materialeve dhe paisjeve: elektrike, hidraulike, ndërtimore, teknologjike, elektronike, industriale, mjekësore, laboratorike, shkollore, audio-vizuale, elektro-shtëpiake, paisjeve dhe sistemeve ftohje-ngrohje, kondicionerëve, elektromotorë, transfomatorë, analizatorë, transmetuesi, gjeneratorë, pompa, elektropompa, impiante teknologjike-ushqimore-industriale-bujqësore, materiale sinjalistike rrugore dhe ndërtesash. Import-export dhe tregtim motoçikletash dhe automjetesh me goma dhe zinxhirë të të gjitha llojeve, natyrave dhe tonazheve, pajisje dhe impiante të ndryshme të karakterit publik, industrial, bujqësor, tregtar, kulturor, sportiv, shërbimeve, pjesë këmbimi, goma të ndryshme, bateri automjetesh dhe pajisjesh, dhe vajra lubrifikantë. Tregtim mallra dhe artikuj të ndryshëm, vegla dhe mjete pune, mjete dhe paisje për sigurinë dhe shëndetin në punë, uniforma dhe veshje pune, aksesorë të ndryshëm, mobilje dhe orendi, dru zjarri dhe pelet, artikuj shkollor, artikuj artistik, libra, kancelari, bojra dhe tonera, paisje kompjuterike, telefona, softe kompjuterike të ndryshme, reagentë dhe materiale laboratorike, materiale dhe pajisje pastrimi dhe dezinfektimi, kontenierë mbetjesh urbane etj. Projektim dhe zbatim i skemave dhe sistemeve elektrike, hidraulike, mekanike, sistemeve të ftohjes ngrohjes, shërbim pastrimi dhe dezinfektimi, shërbim konsulence financiare dhe marketingu, shërbim design, dhe shërbim printimi. Shërbim Mirëmbajtje i pajisjeve dhe materialeve: elektrike, hidraulike, ndërtimore, teknologjike, elektronike, industriale, mjekësore, laboratorike, shkollore, audio-vizuale, elektro-shtëpiake, pajisjeve dhe sistemeve ftohje-ngrohje, kondicionerëve, elektromotorë, transfomatorë, analizatorë, transmetimi, gjeneratorë, pompa, elektropompa, impiante teknologjike-ushqimore-industriale-bujqësore, automjete të llojeve të ndryshme, etj. Tregtim i produkteve kimike të përdorshme për trajnimin e ujërave të destinuara për konsum njerëzor, përdorim industrial dhe ekologjik. Tregtim kaseta të matësave të ujit, panele metalike, panele dhe konstruksione metalike. Tregtim dhe instalim stacionesh laboratorike për analiza dhe monitorim të ajrit, tokës, ujit etj. Dhënie e automjeteve me qera.
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20.11.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë, Automjet Volkswagen Caddy, Targë AA 864 UC
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Gjergj Fishta, Qendra Alpas, Shkalla 2, Kati 2, Apartamenti nr. 1

Adresa:
Tiranë, Farkë, Selitë, Objekti Garazh Nr. 56, Godina B, i Kompanisë ''Tripod 2010'' Sh.p.k, Selitë, Farkë 1044

Adresa Email:
lzejnati@luarbros.al

Telefoni:
0682066457

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 31.07.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 21 418 061,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 642 379,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:91 275 046,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:24 176 941,00
Punuar Nga : A.Lala