Skip to content

Arakopi
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-09-11 12:35:32
JSON

NIPT: L81322034J
Administrator: Olsen Kojanaj
Objekti i Veprimtarisë: Tregetimi me shumice e pakice, sherbim spedicioni brenda dhe jashte vendit, Tregtim artikujsh te ndryshem, sherbime transporti brenda dhe jashte vendit, per llogari te vet dhe per te trete. Sherbime ne ndertim etj, punime ne fushen e ndertimit ne zerat, germime dheu ne punimet eventuate, murature e beton arme-prishje dhe punime ne toke te germuar. Prodhim materiale inerte – gure. Prodhim elemente betoni e betonarme te zakonshme-paranderur gure dekorative. Ndertime civile, industriale turistike, bujqesore, deri ne 5 kate. Rikonstruksione. Ndenime banesash me skelet mbi 8 kate, ndertim rruge kat. IV dhe V. Ndertim rruge kati III dhe II-I. Punime te mirembajtjes, dhe sinjalizimit ne rruge, ndertim mbi shtresa rrugore. Ndertim ujesjellesa - kanalizime - kanale e impiante vaditese. Punime mbrojtese te sistemit hidraulik-cimentime etj. Punime karpjenterie druri etj. Prodhim dhe tregetim tekstilesh dhe aksesoresh te ndryshem etj., Import -Eksport me shumice dhe pakice te cdo lloj malli te parashikuar ne tabelat doganore te Republikes se Shqiperise. Import-eksport te makinave dhe makinerive te renda, autoveturave te te gjitha llojeve dhe tregtimin e pjeseve te nderrimit, dhenien me qera te tyre etj. 2 Agjensi trunsporti, publicitet, reklama dhe propaganda. Shoqeria ka te drejte te ushtroje cfaredolloj veprimtarie tjeter te lejuar nga ligji dhe ne perputhje me rregullat ne fuqi.
Forma ligjore:
Viti i Themelimit: 15.01.2018
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Tirane TIRANE Njesia Administrative Nr.11, Rruga "Don Bosko", Perballe Vizion Plus, Kulla 5, Kati 5

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare