Skip to content

Albsig Jetë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-11-23 15:59:20
JSON

NIPT: L92019017V
Administrator: Ervin Spahiu
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimi dhe kryerja e aktiviteteve të sigurimit të jetës, në përputhje me legjislacionin në fuqi në fushën e sigurimeve në Shqipëri dhe veprimtari të tjera të lejuara nga legjislacioni në fuqi. Për qëllimin e realizimit të objektit të mësipërm, shoqëria mund edhe, të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm që lidhet me pasuri të luajtshme dhe/ose të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, dhënie me qira ose vënien e hipotekave që mund të konsiderohet i dobishem ose i domosdoshëm për realizimin e qëllimeve të Shoqërisë. Të fitojë, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthorte, interesa në shoqëri të tjera të cilat kanë një objekt të ngjashëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri ose jashtë saj, dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm ose i domosdoshëm për realizimin e qëllimeve të Shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: Albsig Jetë
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 19.08.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 402 000 000,00
Numri i pjesëve: 402 000
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: Albsig SHA, shoqëri e regjistruar si person juridik, me NIPT K42108801C, me seli në rrugen e Barrikadave ,Tiranë ,e përfaqësuar nga z.Muharrem Bardhoci. (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ALBSIG INVEST - SHOQËRI ADMINISTRUESE E FONDEVE TË PENSIONIT DHE E SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE, shoqëri aksionare me NIPT L92208025J, e themeluar më 04.10.2019, me seli në rrugën e Barriukadave , Tiranë. (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Redi Ujkashi; Klodian Gjonaj; Plarent Hamzaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Barrikadave, Albsig HQ, 1001

Adresa Email:
mbardhoci@albsig.al

Telefoni:
0692045124

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit tregtar date 18.11.2019
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te Shoqerise
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani