Skip to content
Përfitues nga VKM Nr. 499, datë 10.6.2015 i pasurise “Ish-NPV nr. 2, Durrës”, në “NPV”, sh.a., Durrës, me sipërfaqe të përgjithshme 7 132 (shtatë mijë e njëqind e tridhjetë e dy) m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 4 240 (katër mijë e dyqind e dyzet) m2 , sipas genplanit objekt nr. 1 (3 kate), 4 082 (katër mijë e tetëdhjetë e dy) m2 + objekt nr. 1/a , 7 (shtatë) m2 + objekt nr. 1/b, 3 (tre) m2 + objekt nr. 2, 126 (njëqind e njëzet e gjashtë) m2 + objekt nr. 3, 22 (njëzet e dy) m2 , si dhe sipërfaqe funksi-onale 2 892 (dy mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e dy) m2.

M.S.P. TRADE CONCEPT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-22 15:47:34
JSON

NIPT: J61813517P
Administrator: Armand Teliti
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimin dhe tregtimin e konfeksioneve ne pergjithesi per burra, gra dhe femije, ne stofra ose sintetike, lekure ose te ngjashme brenda dhe jashte vendit.Prodhimin dhe tregtimin e kepuceve brenda dhe jashte vendit.Import-eksportin e tapeteve te ndryshme.Prodhimin e tekstileve per veshje te mendafshta ne metrazhe ose te konfeksionuara si dhe tregtimin e tyre brenda dhe jashte vendit. Kryerjen e operacioneve financiare te kembimit.Hapjen e agjensive brenda vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: M.S.P. TRADE CONCEPT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30.07.1996
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 726 344,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 17.03.2020, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje periudhe te pacaktuar. Statusi i shoqerise kaloi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 28.04.2020, u rifillua aktiviteti i shoqerise. Statusi i shoqerise kaloi nga “Pezulluar” ne “Aktiv”. III. Kontrate 1 euro
Më datë 10.06.2015, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 499, u miratua lidhja e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si qiradhënës, dhe shoqërisë “M.S.P. Trade Concept”, sh.p.k., si qiramarrës, për pasurinë “Ish-NPV nr. 2, Durrës”, në “NPV”, sh.a., Durrës, me sipërfaqe të përgjithshme 7 132 (shtatë mijë e njëqind e tridhjetë e dy) m2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 4 240 (katër mijë e dyqind e dyzet) m2 , sipas genplanit objekt nr. 1 (3 kate), 4 082 (katër mijë e tetëdhjetë e dy) m2 + objekt nr. 1/a , 7 (shtatë) m2 + objekt nr. 1/b, 3 (tre) m2 + objekt nr. 2, 126 (njëqind e njëzet e gjashtë) m2 + objekt nr. 3, 22 (njëzet e dy) m2 , si dhe sipërfaqe funksi-onale 2 892 (dy mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e dy) m2.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Lagjja 14, Rruga Bajram Tusha, Shkozet, Zona Kadastrale 8515, Nr.Pasurie 5/320

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.02.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash 10.03.2003
Kontrate date 30.07.1996
Kontrate shitje kuotash kapitali 14.12.2020
Kontrate shitblerje kuotash 07.10.2011
VKM Nr. 499, datë 10.6.2015, per miratimin e lidhjes se kontrates se qirase me tarifen 1 euro
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financicare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 18 570 668,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 27 282 317,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 938 513,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 18 544 400,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 244 836,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 283 020,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 144 370,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 066 330,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:110 623 490,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:119 083 065,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:97 652 616,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:100 441 824,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:99 888 043,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 90 102 491,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 104 779 081,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 85 935 828,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala