Skip to content

Balkan Trans Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-01-20 14:31:43
JSON

NIPT: J62903165L
Administrator: Rodolf Xhillari
Objekti i Veprimtarisë: Transporti tokesor,detar dhe ajror i mallrave dhe udhetareve per vete dhe per te tretet.Ndertime dhe restaurime te objekteve te ndryshme si dhe projektimi i tyre.Ndertime te rrugeve,heceve,vepra bonifikuese,ujesjellsave si dhe prodhimi dhe tregtimi i artikujve te ndrysheme bujqesore,blegtorale,ushqimore,industriale,etj. Import- eksport te mallrave te ndryshem ushqimore dhe industrial, si dhe tregtine e tyre me shumice dhe pakice. Dhenie ambientesh me qera. Veprimtaria e agjensive te perfaqesimit doganore me sherbimet perkatese, kryerjen e formaliteteve per te gjitha regjimet doganore, sherbime spedicioni per transportin tokesor, detar dhe ajror te mallrave
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/10/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 967 600,00
Numri i pjesëve: 10 967
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: mashull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë,Kashar, rruga dytesore Tirane-Durres, km. 1, kati i trete i godines "Pajtoni Business Center", me numer pasurie 164/63, zone kadastrale nr. 2679

Telefoni:
0692085573

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 21 477 927,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 19 982 689,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 50 060 993,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 113 103 905,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:375 794 127,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:438 452 134,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 837 019 411,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016