Skip to content

SINANI&LICI

JSON

NIPT: J69405109K
Administrator: Fadil Sinani
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e ndërtimeve, në fushën e tregtimit të materialeve të ndërtimit, tregtimit të materialeve të ndryshme Prodhim betoni e asfaltim rrugësh. Shfrytëzime punime sipërfaqësorë të mineraleve. Përpunim linja thyerje fraksionim i mineraleve. Tregtim i mineraleve dhe materialeve inerte. Ambalazhim, etiketim, grumbullim, transport, trajtim dhe asgjësim të mbetjeve spitalore. Ndërtime/rikonstruksione: ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23.01.1993
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 22 300 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Nën sekuestro
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: 1. 10/06/2016 Numri i ceshtjes: CN-743324-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.763 Prot, Nr.286, datë 06.06.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “AFA-2010", sh.p.k, drejtuar QKB, ku ështe urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative në 100% të kuotave e kapitalit në emër të debitorit shoqëria “SINANI&LICI” sh.p.k, me NIPT J69405109K si dhe vendosjen e masës së sekuestros në kuotat/aksionet që zotëron debitori shoqëria “SINANI&LICI” sh.p.k në çdo subjekt tjetër të regjistruar pranë QKB. Vendosjen e masës së sekuestros konservative në kuotat e kapitalit që zotëron debitori Fadil Nexhip Sinani në shoqëria “SINANI&LICI” sh.p.k me NIPT J69405109K në masën që zotëron në këtë shoqëri. Vendosjen e masës së sekuestros konservative në kuotat e kapitalit që zotëron debitori Isamil Aqif Lici në shoqërinë “SINANI&LICI” sh.p.k me NIPT J69405109K në masën që zotëron në këtë shoqëri. Masa e bllokimit të vendoset deri në një urdhër të dytë të kësaj Shoqërie Përmbarimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan Digaj, Çingelaj - Peqin

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 160 261,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 736 081,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 212 154,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 493 463,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:59 035 324,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 52 718 598,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015