Skip to content

GARDEN LINE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-07-27 11:07:56
JSON

NIPT: K11427004I
Administrator: Klod Zigori
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumicë e pakicë, import-eksport i bimëve dekorative dhe luleve, i makinerive dhe i pajisjeve të ndryshme për kopshtari. Projektimi dhe zbatimi i veprave dekorative në lidhje me kopshtarinë dhe kopshtarët, si dhe çdo veprimtari tjetër ekonomike që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të shoqërisë e që nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar në fuqi. Shoqëria ka për objekt zhvillimin e aktivitetit ekonomik në fushën e kopshtarisë dhe të inxhinierisë së mjedisit. Aktivitet në fushën e realizimit të veprave të infrastrukturës si rrugë, sistemime përforcuese-mbajtëse, gërmime etj. Prodhim betoni.
Emërtime të tjera Tregtare: GARDEN LINE
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06.12.2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 80 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, Autoveturë Citroen e Gri Metalike targë AA 593 DZ
2) Tiranë, Kamion Renault me targa AA 447 UM
3) Tiranë, ATP Fiat Punto me targa AA 426 UM
4) Tiranë, Automjetin Kamion Iveco Fiat Ngjyra - i Bardhë me targa AA 908 MB
5) Tiranë, Automjet Gjysem Rimorkio SAM-322-K, Targe ACR 231, Ngjyrë e bardhë
6) Tiranë, Automjetin Kamion Iveco Fiat Ngjyra - i Bardhë me targa AA 920 MB
7) Tiranë, Gjysem Rimorkio MIELE me targë ADR 431 ngjyrë e kuqe
8) Tiranë, Automjet tip Mercedes Benz Sprinter ngjyrë jeshile me targë AA 948 RX
9) Tiranë, Automjeti Kamion SCKANIA me gjysëm rimorkio me Targë të kamionit AA 946 HP Ngjyrë të bardhë
10) Tiranë, Automjeti Tipi -APV - ASTRA - Ngjyrë e bardhë me targa AA 420 RP
11) Tiranë, ATP DAIMLER CHRYSLER ngjyrë-Bardhë-Targa AA787MS
12) Tiranë, Kamion Renault i Bardhë me targë AA 106 MR
13) Tiranë, ATP Nisan D40 NAVARA Ngjyrë Blu, me Targë AA 519 RR
14) Tiranë, Automjet tip Mercedes Benz, ngjyrë i bardhë me targë AA 796 ML
15) Tiranë, Autoveturë Citroen e Bardhë targë AA 596 DZ
16) Tiranë, ATP - 308 - CDI SPRINTER Targa AA 613 JB Ngjyrë e bardhë
17) Tiranë, ATP Mercedes Benz Tipi 904 AA421CP
18) Tiranë, ATP Fiat Punto me targa AA 312 UM
19) Tiranë, Vorë, Marikaj, Automjeti Tip Ford Transit i Bardhë me Targë TR 9863 M
20) Tiranë, Mercedes Benz ATP Targë AA 896 HM Ngjyrë e bardhë
21) Tiranë, Automjet Daimler Chrysler 413 CDI, Targë AA368KO, Ngjyrë e Bardhë
22) Tiranë, Mjeti Gjysëm Rimorkio, Marka ZORZI, Emërtimi Teknik 36S1251, me Targë AFR 317, Ngjyrë e Kuqe
23) Tiranë, Automjet Marka TATA tipi 464, ngjyrë e bardhë me targë AA163 MA
24) Tiranë, Çisternë e bardhë me pompë tipi DAF, targë AA 092 ON
25) Tiranë, ATP Fiat Punto me targa AA 215 UH
26) Tiranë, Kamion Mercedes Benz i bardhë me targë AA 671 DV
27) Tiranë, Automjet me targë AA 902 GK
28) Tiranë, ATP Fiat Punto me targa AA 214 UH
29) Tiranë, ATP - 308 - CDI SPRINTER Targa AA 615 JB Ngjyrë e bardhë
30) Tiranë, Kamion Volvo bardhë targë AA 059 EE
31) Tiranë, Automjet tip Mercedes Benz Sprinter ngjyrë jeshile me targë AA 950 RX
32) Tiranë, Automjeti Marka TATA, Lloji ATV Tipi 464, Ngjyra Gri, Targa AA 973 LY
33) Tiranë, Tërheqës Volvo, ngjyrë-Bardhë-Targa AA643MM
34) Tiranë, Automjet Marka Renault, tipi 224, ngjyrë e bardhë me targë AA 158 MA
35) Tiranë, Automjet ATP Mercedes Benz Sprinter Ngjyrë jeshile me targë AA 235 SB
36) Tiranë, ATP Nisan D40 NAVARA Ngjyrë Blu, me Targë AA 521 RR
37) Tiranë, Automjeti Mercedes Benz ATP ngjyrë e bardhë targa AA 804 JU
38) Tiranë, Automjet tip ATP Mazda ngjyrë e bardhë me targë AA 912 PI
39) Tiranë, Automjet tip ATP Mazda ngjyrë e bardhë me targë AA910 PI
40) Tiranë, Automjet Marka TATA tipi 464 ngjyrë e bardhë me targë AA162 MA
41) Tiranë, ATP mercedes Benz 308 D, i bardhë, targa AA 673 DV
42) Tiranë, Gjysëm rimorkio me targë ACR 4 123 Ngjyrë blu
43) Tiranë, Vorë, MARIKAJ, Mercedes Benz Model DRM-04 Targë AA 522 JB Ngjyrë e bardhë
44) Tiranë, Automjet, Marka TATA Tipi 464 ngjyrë e bardhë me targë AA 160 MA
45) Tiranë, Vorë, MARIKAJ, Automjet tip Ford Tranzit ATP Ngjyrë e Bardhë TR 8238 S
46) Tiranë, Automjet tip ATP Mazda ngjyrë e bardhë me targë AA 911 PI
47) Tiranë, Mercedes Benz ATP Targë AA 895 HM Ngjyrë e bardhë
48) Tiranë, Tërheqës Marka Volvo, Tipi L80A, Ngjyrë e Bardhë me Targë AA 895 MV
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, GARDENLINE MARIKAJ

Adresa:
1) Tiranë, Pazari i Ri, Zona Kadastrale 8150, Pasuria nr.2/311, Vol.18, F.17
2) Berat, Qendër-Skrapar, Zona Kadastrale 1373 e vendosur bashkarisht me Pasuritë 48/31 dhe 48/33, Komuna Qendër Skrapar - Fshati Çerenishtë
3) Tiranë, Vorë Marikaj, Bashkia Vorë, Lagjja Marikaj, Rruga e Luleve, Godinë 1 Katëshe, Nr. Pasurisë 92/14, Zona Kadastrale 2596
4) Korçë, Pogradec, Qukës - Qafë Plloçë, seksioni 3, km. 33+800 - km. 43+310. IBC/MC, Gështenja - Pogradec

Adresa Email:
gardenline@marikaj.com

Telefoni:
0692020742; 042232897

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (20.07.2019)
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 10.07.2012
Kontrate transferimi e kuotave 07.07.2001
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 50 413 987,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 154 997 121,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 38 752 457,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 57 101 752,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 150 820 528,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 60 529 567,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 144 454 660,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 871 415,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 36 050 151,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 12 040 010,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 10 539 159,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:560 321 407,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 432 275 601,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:687 492 847,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 756 390 716,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 953 977 552,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 729 109 002,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 356 259 925,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 60 404 201,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 224 512 949,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 71 001 214,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 88 669 913,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.lala