Skip to content
Përfitues nga VKM Nr. 547, datë 18.6.2015 i pasurise “Ish-reparti i ngjyrosjes në ish-Kombinatin e Tekstileve Berat”, (pjesa e mbetur), në “Berateks”, sh.a., Berat, me sipërfaqe të përgjithshme 5 497 (pesë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e shtatë) m2 , nga e cila, sipërfaqe ndërtimore, sipas genplanit, përkatësisht, kati i parë, 2153 (dy mijë e njëqind e pesëdhjetë e tre) m2 , kati përdhe 2148 (dymijë e njëqind e dyzet e tetë) m2 , si dhe sipërfaqe funksionale 1196 (një mijë e njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë) m 2.

BERAT-KONFEKS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-19 10:41:58
JSON

NIPT: K23206023A
Administrator: Maksim Çuedari
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi, perpunimi, amballazhimi dhe tregetimi i cdo lloj lende te pare, produkti e gjysem produkti te tekstileve dhe konfeksioneve. Perpunim i materialeve dhe lendeve te para tekstile, si prerje, qepje, vendosje aksesoresh, etiketim, amballazhim per cdo lloj produkti tekstil e konfeksione ne sektorin e veshjve per sherbimet fason. Hapje linjashte ndryshme prodhimi, etiketim, amballazhim, numerim, peshim mallrash konfeksione dhe tekstile, industriale, ushqimore.
Emërtime të tjera Tregtare: BERAT-KONFEKS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24.02.2003
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: Kontrate 1 euro
Më datë 18.6.2015, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 547, u miratua lidhja e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si qiradhënës dhe shoqërisë “Berat-Konfeks”, sh.p.k., si qiramarrës, për pasurinë “Ish-reparti i ngjyrosjes në ish-Kombinatin e Tekstileve Berat”, (pjesa e mbetur), në “Berateks”, sh.a., Berat, me sipërfaqe të përgjithshme 5 497 (pesë mijë e katërqind e nëntëdhjetë e shtatë) m2 , nga e cila, sipërfaqe ndërtimore, sipas genplanit, përkatësisht, kati i parë, 2153 (dy mijë e njëqind e pesëdhjetë e tre) m2 , kati përdhe 2148 (dymijë e njëqind e dyzet e tetë) m2 , si dhe sipërfaqe funksionale 1196 (një mijë e njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë) m 2.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Lagjja " Barrikada ", rruga " Antipatrea", godina e ish - Kombinatit te Tekstileve, zona kadastrale nr.8501, me numer pasurie 19/33 - 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.02.2021
Akti i themelimit
Kontrate shit-blerje kuotash 19.01.2005
VKM Nr. 547, datë 18.6.2015 per miratimin e lidhjes se kontrates se qirase me tarifen 1 euro
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 8 387 884,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 596 030,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 259 749,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 19 491 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 27 157 901,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 48 253 111,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 8 173 623,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -5 357 291,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:128 257 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:122 425 860,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:198 302 831,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:137 366 578,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:127 897 309,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 163 230 387,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 156 735 977,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 117 494 163,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala