Skip to content

G.B - A KONSTRUKSION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-12-07 15:31:44
JSON

NIPT: K41412016F
Administrator: Gerti Çalliku
Objekti i Veprimtarisë: Eksport-import, tregti me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshëm industriale, ushqimore, makineri e pjesë këmbimi të të gjitha llojeve, apisje elektrike, hidraulike, hidrosanitare, lëndë të para, materiale ndërtimi, inerte, produkte të gatshme e gjysëm të gatshme, konfeksione, duralumin, paisje eketroshtëpiake, etj. Investime në fushën e ndërtimit, punime dheu, sistemime, tarracime, ndërtime civile, ekonomike, tregtare, bujqësore, hoteleve, fshatrave turistike, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: G.B - A KONSTRUKSION
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11.11.2003
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 940 000,00
Numri i pjesëve: 10 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 30.12.2016, me kërkesë të administratorit, u pezullua aktiviteti i shoqërisë dhe u autorizua Znj. Anila Toma të përfaqësojë shoqërinë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për procedurat e pezullimit. Statusi ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 14.06.2017, me kërkesë të administratorit, u riaktivizua aktiviteti i shoqërisë. Statusi ndryshoi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.

III. Më datë 05.07.2017, me kërkesë të administratorit Gerti Çalliku, u pezullua aktiviteti i shoqërisë. Statusi i shoqërisë ndryshon nga “Aktiv” në “Pezulluar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga " Tom Plezha", pallati GB - A, kati i dytë

Telefoni:
04256576, 0692078200

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.12.2019
Dokumenta te ndryshem
Akti i themelimit te shoqerise
Raporti per zmadhimin e kapitalit 10.12.2007
Raporti per zmadhimin e kapitalit 27.06.2008
Vendimi I asamblese per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit 30.06.2009
Kerkese per hapjen e Nipt-it sekondar 05.11.2010
Kerkese per pezullimin e aktivitetit 30.12.2016
Kerkese per aktivizimin e aktivitetit 14.06.2017
Kerkese per pezullimin e aktivitetit 05.07.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 286 767,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 351 988,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 65 051,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 34 449,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 51 566 880,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 28 946 266,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 10 571 952,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 274 125,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 878 744,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:38 745 181,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:676 362,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 284 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 61 778 061,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 90 315 738,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 140 666 315,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 4 835 827,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Lala