Skip to content

P.T.N
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-20 15:26:09
JSON

NIPT: K63604008J
Administrator: Clirim Hoxhallari
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregti me shumice e pakice materiale ndertimi, vegla e makineri bujqesore , paisje qe perdoren ne fushen e ndertimit. Sherbime ne fushen e ndertimit, montimit, projektimit dhe zbatimit. Ndertimi i objekteve publike e private, rikonstruksioni e riparimi i tyre dhe ne pergjithesi te gjitha aktivitetet e sherbimet qe lidhen me fushen e ndertimit. Germime dheu, murature e beton arme.Prishje dhe punime ne toke te germuar.Prodhim materiaie inerte-gure. Prodhim elemente beton e betonarme te zakonshem, te pararendur, gure dekorativ.Ndertim banesa me skelet mbi 8 kate, ndertim rruge kategori e I, e II e III, e IV dhe e V. Punime te mirembajtjes dhe te sinjalizimit ne rruge. Ndertim mbi shtresa rrugore, punime hekurudhore, punime ne sistemin elektrik dhe te sinjalizimit. Ndertim ura dhe vepra arti deri ne 10 metra dhe mbi 10 metra- estakadaura te varura, Ndertim ujesjelles-kanalizime, kanale e impiante vaditese, punime mbrojt£se te sistemit hidraulikcimentime etj. Ndertim diga-damba deri ne 10 metra. Shoqeria mundet te realizoj çdo lloj operacioni financiar apo tregtar qe lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj brenda limiteve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: P.T.N
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08.11.2006
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 500 000,00
Numri i pjesëve: 500
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Kamion Mercedes Benz me targë AA 578 CE
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.2 - Zhvillim territorial dhe/ose ndërtimor
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Lagjja"Uznove",rruga "Antipatrea"

Adresa:
Berat, Poshnje , Lagjja" Qëndër", Rr. kryesore, godinë private 1-katëshe,me numër pasurie 452/20, zona kadastrale 3032

Telefoni:
0694029330

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 303 353,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 424 328,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 862 455,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 23 861 112,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 206 732,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:88 434 840,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:59 434 927,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 44 053 917,77

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016