Skip to content

MGB Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-05-18 12:05:08
JSON

NIPT: K91323004Q
Administrator: Robert Bano
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime civile të të gjitha llojeve, aktivitete në fushën e ndërtimeve civile, zbatime dhe projektime, prodhime materiale inerte, gurë, qeramike, elemente betoni, etj. Ndërtime projektime rrugë, ura, punime hekurudhore, ndërtime ujësjellës, kanalizime, etj. Import eksporte, tregti me shumicë e pakicë i artikujve të ndryshëm të konsumit, materiale ndërtimi, linja e pajisje, mobile, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: MGB
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 18.06.2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 282 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
LINZE Komuna Dajt, Fshati Linze, Rruga Nacionale Tirane - Dajt, Leje ndertimi me vendimin Nr. 336/2, Zona Kadastrale 2460, Nr. Pasurie 603/11

Adresa:
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.3, Rruga ''Sitki Çiço, pasuria nr.7/106, Z.kadastrale 8140, Leje ndertimi nr.10786/11 Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.6, Rruga Bedri Karapici, ish Mjetet Mesimore, Pasuria Nr.4/697, Z.Kadastrale 8240

Telefoni:
692066664

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 84 633 759,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 46 653 593,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:506 581 751,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 280 075 801,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015