Skip to content

F-L.GEGA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-09-07 11:16:21
JSON

NIPT: K93011002E
Administrator: Dritan Gega
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi i konfeksioneve për vete dhe për të tretët me materialin e vet apo të tretëve, i prodhimit të materialeve të ndryshëm tekstile dhe industriale (të të gjitha llojeve), tregtimi i tyre me shumicë e pakicë. Import-eksport i makinerive dhe aksesorëve për prodhimin e tyre. Shitblerja e pasurive të paluajtshme. Ndërtimi dhe rikonstruktimi i të gjitha llojeve të objekteve. Tregtim me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm industrial e të ndërtimit etj. Kërkim, zbulim dhe shfrytëzim mineralesh, mermeri e graniti, përdorimi i lëndëve plasëse për përdorim civil, transporti dhe magazinimi i tyre si dhe import eksporti i tyre, transport brenda dhe jashtë vendit (kombëtar dhe ndërkombëtar) për vete dhe për të tretët, import eksport të të gjithë artikujve, industrial, bujqësore dhe ushqimore, hoteleri, tregtim të ushqimit social (bar-restorant) etj. Konsulencë juridike, redaktim kërkesë padi, kërkesë, ankime, apele, rekurse dhe çdo lloj kërkese drejtuar personave juridikë publikë dhe privatë. Përfaqësimi i çdo subjekti në të gjitha shkallët dhe në çdo gjykatë. Përfaqësimi i çdo subjekti para institucioneve publike dhe personave juridikë dhe private. Përfaqësimi dhe mbrojtja me çështjet penale në fazë hetimi dhe gjykimi. Mirëmbajtje skafesh.
Emërtime të tjera Tregtare: F-L GEGA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.06.2009
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Berat, Gjysëm Rimorkio tip Sambro me targë AFR 458
Berat, Kokë Tërheqëse tip Iveco Magirus me targë AA 495 KE
Berat, Gjysëm Rimorkio tip Fruehauf me targë ADR 508
Berat, Gjysëm Rimorkio tip Berger me targë ADR 964
Berat, Gjysëm Rimorkio tip Fruehauf me targë ADR 507
Berat, Tërheqës Iveco Magirus me targë AA 346 VP
Berat, Autobus tip Renault me targë AA 286 SU
Berat, Mjeti tip Furgon me targë AA 238 NG
Berat, Kokë Tërheqëse tip Renault me targë AA 246 SU
Berat, Gjysëm Rimorkio tip Koegel me targë AER 854
Berat, Tërheqës tip Renault me targë AA 018 BV.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Lagjja "10 Korriku", rruga "Antipatrea", godinë tre katëshe nr.25, zona kadastrale nr. 8502, me numër pasurie 355/8

Adresa:
Berat, Ish Kombinati Tekstileve, godinë një katëshe, në hyrje të kombinatit.

Adresa Email:
flgega@yahoo.com

Telefoni:
0692087180

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.09.2019
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje e kapitalit 22.08.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 17 739 287,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 20 465 379,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 19 891 355,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 12 671 252,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 841 503,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 20 948 555,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 15 927 485,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 9 447 383,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 6 903 042,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:198 460 476,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:203 064 024,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:172 372 836,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:163 543 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 158 299 753,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 207 463 623,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 144 818 559,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 121 710 712,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 85 316 473,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala