Skip to content

HASBALLA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-06 15:47:11
JSON

NIPT: K98512601Q
Administrator: Lulzim Hasballa
Objekti i Veprimtarisë: Punime germimi ne toke. Ndertime civile, veçanerisht pallate deri ne nente kate dhe ndertime industriale. Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile industriale, veshje fasada. Rruge autostrada, mbikalime , hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nentokesore, ura e vepra arti. Ujesjellsa, gazsjellsa, vajsjellsa, vepra kullimi e vaditje. Punime per prishjen e ndertimeve. Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre. Punime rifiniture, te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me material druri, plastik, metalik, xhami dhe rifiniturete te natyres teknike ndertuese. Sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni . Impiante te brendshme elekrike, telefoni, radiotelefoni IV etj. Punime topogjeodezike. Ndertime per N/stac.. kab.. e transformim linja e TN e te mesme dhe shperndarjen e energjise. Import dhe eksport, te lendeve te para, lende druri, transport mallrash industriale, ushqimore, materiale ndertimi, elektrike, hidrosanitare, e konfeksione etj.. dhe tregetimi i tyre me shumice e pakice.
Emërtime të tjera Tregtare: HASBALLA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
Viti i Themelimit: 11/11/2009 00:00:00
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Librazhd, Rruga Unaza e Re, Lagjja Nr. 1, Banese private 2- Kateshe perballe shkolles "Ibrahim Muça"

Adresa:
Elbasan, Librazhd, Rruga Gjon Golemi, prane Drejtorise Arsimore

Telefoni:
0682064920

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 709 526,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 406 401,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 556 327,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 6 254 967,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -967 743,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:78 820 616,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 076 852,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 21 325 572,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016