Skip to content

KLAJDI CONSTRUCTION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-01-14 08:47:48
JSON

NIPT: L07913501R
Administrator: Klajdi Paloka
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime dhe restaurime te objekteve Civile-IndustrialeTuristike.Ndertim rrugesh te te gjitha kategorive te veprave arti,ujsjellesa e kanalizime etj,Projektim te veprave te ndryshme.Punime germimi dhe transport te materialeve te ndertimit.Prodhim te materialeve te ndertimit,inerte,blloqe ,tubacione, soleta betoni etj. Import-Eksport e transport mallrave industriale,ushqimore lende te para, cigare, pije, veshmbathje e konfeksione, materiale elektroshtepiake,makineri,automjete e paisje,pjese kembimi, mallra elektrike e elektronike,hidraulike,mjeksore hidrosanitare mjete transporti,orendi shtepiake, mobilje,materiale te ndertimit,transportit inerte etj.Tregtim me pakice dhe shumice mallrave industriale, ushqimore,lende te para,cigare,pije,veshmathje e konfeksione, materiale, elektroshtepiake, makineri, automjete e paisje,pjese kembimi,mallra elektrike e elektronike, hidraulike,mjeksore hidrosanitare, mjete transporti,orendi shtepiake,mobilje,materialeve te ndertimit,transportit inerte etj.Sherbime sociale te llojeve te ndryshme.Tregtim me pakice te karburanteve dhe nenprodukteve te tij.
Emërtime të tjera Tregtare: KLAJDI CONSTRUCTION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28.04.2010
Rrethi: Lezhe
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe, Lagjja "Nene Tereza", Rruga Lezhe - Shengjin, Godina Nr. 31

Adresa:
Lezhe, Shengjin ISHULL-SHENGJIN Godine banimi dhe sherbimi 6 kate plus nje kat podrum ne pronesine nr.3/194 zona kadastrale nr.1987

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 14.01.2021
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash 17.09.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 387 866,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 042 914,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -207 825,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -228 375,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -68 723,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 230 204,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 695 674,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 430 241,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:28 771 163,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:10 378 633,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:110 016,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 993 440,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 13 286 265,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 504 893,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala