Skip to content

AE GRUP

JSON

NIPT: L42230012O
Administrator: Elvis Mamica
Objekti i Veprimtarisë: Import dhe eksport lëndë plasëse për përdorim civil, në funksion të objektit të veprimtarisë së shoqërisë apo në aktivitetin e shpërndarjes dhe të përdorimit të shërbimeve të ndryshme, në favor të të tretëve, përgjithësisht çdo aktivitet plotësues, import-eksport të fishek zjarreve. Shpime me sonde, Import-eksport, makineri e pajisje, makineri transporti. Transport të mjeteve jashtë norme (transport i veçante), shoqërim teknik për transportin e mjeteve jashtë norme, pjesë këmbimi për makineri dhe pajisje të ndryshme, servis për makineri të ndryshme, mallra dhe pajisje elektrike, elektro-shtëpiake të të gjitha llojeve, tregti me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm industriale, etj. Internet kafe, bar-restorant, hoteleri turizëm, etj. Në fushën e prodhimeve të ndërtimit: Prodhim dhe tregtim fraksionim të materialeve inerte, prodhim dhe tregtimi i betoneve të ndryshme, parafabrikate dhe elemente të ndërtimit. Gërmim dhe transport të materialeve të buta dhe të ngurta, prodhimin e elementeve gjysmë fabrike prodhim dhe tregtim i dyerve dhe dritareve prej druri dhe duralumini, të drejtën e franksionimeve të zhavorreve etj. Veprimtari më fushën e ndërtimit si ndërtime civile, ndërtime industriale, turistike, bujqësore etj., veprimtari në fushën e turizmit, transportit, industrisë, në përpunimin e tregtimin e lëndëve djegëse etj. Shoqëria brenda caqeve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar e financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj. Shoqëria mund të hape veprimtari të reja, të krijoje sipërmarrje të tjera, ose të marre pjesë në sipërmarrje të tjera, si brenda ashtu dhe jashtë vendit, pa cenuar objektin kryesor të shoqërisë dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27.10.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë, Mjeti tip E 270 CDI, Mercedes Benz me targa AA944OS Tiranë Tiranë Tiranë Gurethyese Mobil viti i prodhimit 2003. Tiranë Tiranë Tiranë Mjeti tipit ATP Renaul Master me targë AA927 ME me Nr. Shasie VF1T8X80000811475, Ngjyre e Bardhë Tiranë, Rimorkio (semi truck) mbi 7 ton, tipi tjeter , oger me targë AER075. Tiranë Tiranë Tiranë Mjeti Eskavator me zinxhira Tip KOMATSU PC 340 Nr i Shasise K 30599 Tiranë, Sonde shpimi Sandicik TITON, Tipi Rifuxho. Tiranë Tiranë Tiranë Mjeti i tipit NUTZFAHRZEUGE , MAN me targa AA097PC
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr.4, Rruga "Dhimiter Çani", Vila Nr.13, Kati 2, Kutia Postare 1013

Telefoni:
0692091122

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 895 743,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 201 010,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:53 236 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 12 955 010,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015