Skip to content

D.N. GLOBAL CONSULTING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-11-02 14:38:45
JSON

NIPT: L51920004Q
Administrator: Dorian Nano
Objekti i Veprimtarisë: Ofrimin e shërbimeve të përkthimit të materialeve e dokumentave të ndryshme në gjuhë të huaja dhe shqip; ofrimi i shërbimeve të konsulencës për persona fizikë e juridikë vendas dhe të huaj si përgatitje dokumentacioni apo dokumentash të ndryshme sipas nevojave të klientëve, depozitim apo tërheqje dokumentash a lejesh të ndryshme pranë institucioneve shtetërore e private, përgatitje projektesh, studimesh, relacionesh, plan biznesesh, studime tregu e studime të ndryshme me karakter informues për klientët apo partnerët e Shoqërisë në të gjitha fushat, konsulencë strategjike, marketingu, financiare dhe kontabël, si dhe aktivitetet e ndërmjetësimit konform legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Ofrimin e shërbimeve në sektorin Pest Control: dezinfektimit, dezinsektimit, deratizimit (DDD), pastrimit dhe kujdesit për parqet publike. Gjithashtu Shoqëria mund të ushtrojë aktivitetin e konsulencës në sektorët e sipërpërmendur duke iu referuar veçanërisht normativave në fuqi, por dhe konsulencën në fushën e ushqimeve dhe pijeve. Tregti produktesh për publicitet, agjensi publicitare, marrdhënie publike, krijim, programim, organizim dhe përgatitje evenimentesh të ndryshme, shërbim hostess, shërbime kryesore për realizimin e evenimenteve të ndryshme. Tregti me shumicë e pakicë të ushqimeve për kafshët, artikuj dhe pajisje sportive, artikuj kampingu, por edhe artikuj veshmbathjeje me konfeksione të çdo lloji dhe vlere, përfshirë trikotazhet e jashtme dhe këmisharinë, aksesorë veshjesh të çdo lloji dhe vlere, përjashto sendet e vlefshme; veshmbathje intime të çdo lloji dhe vlere; këpucë dhe artikuj lëkure të çdo lloji dhe vlere; tregti me shumicë e pakicë të artikujve për higjienën dhe pastërtinë e biznesit, shtëpisë dhe atë personale, biocidet dhe produktet për përdorim në higjienën publike, prodhime bujqësore; prodhime kimike bujqësore, prodhime kimike të përgjithshme, detergjentë, aksesorë, makineri, pajisje dhe artikuj teknikë bujqësorë,industrialë, komercialë dhe artizanalë, importin dhe eksportin e tyre. Shoqëria mund të kryejë në Shqipëri dhe jashtë shtetit të gjitha operacionet (veprimet) komerciale, industriale dhe financiare, të tundshme dhe të patundshme të shoqërive të tjera apo kompanive me objekt veprimtarie analog administrativ për arritjen e objektivit të Shoqërisë, mund të marrë përsipër dhe të japë delegime dhe pjesëmarrje të një domosdoshmërie e rëndësie të veçantë nga organi administrativ për arritjen e objektivit të Shoqërisë në shoqëri të tjera apo kompani me objekt veprimtarie analog, të lidhur me të në mënyrë direkte apo indirekte. Furnizime ushqimore dhe pije të ndryshme, konfeksione veshmbathje, patentash e liçencash, organizim për llogari të vet apo për palë, konsulencë, regjistrim, tutelë dhe shfrytëzim markash të treta. Import, eksport mallrash dhe pajisjesh elektrike dhe elektronike të të gjitha llojeve, makinerish dhe pajisjesh, mjete transporti, etj, si dhe aktivitetin e shpërndarjes dhe përdorimit të këtyre shërbimeve të ndryshme në favor të të tretëve, operacionet industriale, tregtare, prodhuese, ndërtime objektesh industriale e civile, prodhime inertesh e material ndërtimi, financime, të luajtshme e të paluajtshme e financime të ndryshme që Administratori i quan të nevojshme për arritjen e qëllimit dhe objektivit të Shoqërisë, si dhe çdo objekt tjetër që nuk bie në kundërshtim me ligjin. Krijimin, administrimin dhe përhapjen e bazave të të dhënave në sisteme të kompiuterizuara të administruara nga Shoqëria, tregtim programesh kompiuterike, software, hardware, shërbime elektronike, pjesë këmbimi, etj. Krijimin, çeljen dhe administrimin e call center për ofrimin e shërbimit ndaj klientit për të gjitha llojet e shërbimeve të mundshme në të gjithë sektorët e fushat ku mund të operohet, shitje produktesh, kontratash e shërbimesh të ndryshme për llogari të Shoqërisë apo të të tretëve me telefon, online, apo me çdo mënyrë tjetër kontakti të parashikuar. Shoqëria për ofrimin e shërbimeve të sipër përmendura, në bazë të normativave në fuqi,mund të shfrytëzojë edhe palë të treta. Gjithashtu Shoqëria, në lidhje me sektorët e sipër përmendur, mund të kryejë aktivitete ndërmjetësie dhe të marrë mandate nga agjensitë dhe / apo përfaqësitë me apo pa depozitë. Në objektin e veprimtarisë përfshihet pjesëmarrja në shoqëri të çdo lloji, partneritete, ente, shoqata dhe subjekte të çfarëdolloj natyre me objektiv të ngjashëm apo analog me atë të Shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: D.N. GLOBAL CONSULTING
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01.07.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 9, Bulevardi "Zog I", Pallati 64, Nr 1/5 , kodi postar 1001

Adresa Email:
dn.albania@gmail.com

Telefoni:
0666077788

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.10.2019
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Punuar Nga : A.Lala