Skip to content

Electronic Integration Services
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61816007S
Administrator: Marjan Brraka
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim, instalim, konsulencë dhe mirëmbajtje e pajisjeve dhe sistemeve elektronike dhe që integrohen me programe apo softe të specializuara për zgjidhje të standardit industrial apo specifike të orientuara nga klienti për shoqëri private tregtare të mesme dhe, të mëdha apo institucione qeveritare të të gjitha fushave. Tregtim i çdo pajisje të teknologjisë së informacionit, kompjuterëve, fotokopjues, printues, skanër, pajisje zyrë, mobilie zyrë, i aksesorëve të tyre, i pjesëve të konsumueshme të tyre (tonera, drum, fuzer, grupe zhvillimi), i pajisjeve të telekomunikacioni dhe telefonisë në veçanti, të pajisjeve të metal detektimit dhe radiondërlidhjes, zgjidhjeve në baze të platformave me softe të liçencuara dhe të patentuar, mallra industriale në përgjithësi. Printim i çdo lloj formati apo përmase shoqëruar me shërbime speciale për klientë privat apo ente shtetërore sipas legjisLaçionit në fuqi. Tregtim apo shpërndarje e sinjalit të internetit dhe i zgjidhjeve me softe, marketing në nivel webi, prodhim softesh të ndryshme. Kryerje operacionesh tregtare importexport, të japë dhe të mare me qira, pasuri të tundshme dhe të patundshme, të kryejë veprimtari transporti me mjetet e saj ose të të tretëve, për llogari të tij ose për të tretë. Ajo mund të 2 marrë pjesë ose të bashkëpunojë me përsonat fizike ose juridike, vendas ose të huaj që kanë të njëjtin objekt veprimtarie ose të ngjashëm me të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: Electronic Integration Services
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 03.06.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Në proces likuidimi
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr.10, Rruga e Bogdaneve, Nd.15, Hyrja 7, Ap.3

Telefoni:
692075630

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare