Skip to content

Maxi Hippo
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-11-23 15:57:29
JSON

NIPT: L62310016U
Administrator: Meland Qirko
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushën e tregtisë: Import - Eksport si dhe tregti me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm të lejuar nga ligji, mallrave ushqimore dhe industriale, të materialeve të ndërtimit, hidrosanitare, hidraulike, makinave dhe automjeteve të tonazheve të ndryshme, pllakave të të gjitha llojeve, plastikës, gomës, lëndëve drusore dhe mobiljeve, linjave të prodhimit dhe përpunimit, makinerive të llojeve dhe tonazheve të ndryshme, por pa u kufizuar vetëm në këto, përveç mallrave tregtimi i të cilave kërkon liçensë të veçantë si dhe importimin e lëndëve të parë për prodhim. Aktivitet në fushën e marketingut: Funksione të agjentit të shitjes për shoqëri vendase dhe të huaj, duke hapur degë apo zyra në vende të huaja për arritjen e objektivave të shoqërisë, duke kryer të gjitha veprimet që lidhen me këtë veprimtari. Aktivitet në fushën e shërbimeve: Hapje agjensish - turistike, spedicioni, detare, transporti, shitje për shoqëri vendase dhe të huaja etj. Hapja e Bar- Restoranteve, Picerive e aktivitet në fushën e Hoteleri -Turizëm. Transport për vete dhe të tretë, nacional e internacional. Distributor në tregun vendas dhe të huaj. Për të realizuar objektin e aktivitetit të saj, Shoqëria mund të veprojë në Shqipëri dhe jashtë, dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm, të lidhur, instrumental, të përafërt, elementar, ose sidoqoftë të dobishëm, për shembull: Të ofrojë garanci reale dhe/ose personale si për detyrime të vetat, ashtu edhe për të tretët. Të marrë përsipër, të lejojë dhe/ose të heqë dorë nga pjesëmarrje direket ose indirekte në shoqëri të tjera dhe ndërmarrje, si Shqiptare ashtu edhe të huaja, që kryejnë veprimtarinë e tyre ana tyre, me qëllim që të lehtësojnë realizimin e objektit social; Veprimtari tregtare dhe industriale, import dhe eksport të mirash, shërbimesh dhe produktesh.
Emërtime të tjera Tregtare: Maxi Hippo
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04.11.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: HIPPO, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.07.2015 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51909019I, me adresë në Tiranë, Njësia Nr. 7, Rruga Artan Lenja, Kompleksi Rezidencial Magnet, Pallati Cassiopea, me administrator Meland Qirko, me status aktiv (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 21.11.2019).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Nr. 9, Rruga Artan Lenja, Kompleksi Rezidencial Magnet, Pallati Cassiopeia.

Adresa Email:
a.deda@hippo.al

Telefoni:
0692080708

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.11.2019
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime per Pasqyrat financiare 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 774 749,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 014 549,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 435 631,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:127 819 898,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:105 010 325,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:7 071 375,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala