Skip to content

GIFEMASO TRAVEL INCOMING ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L64215403Q
Administrator: Hekuran Alizoti
Objekti i Veprimtarisë: Ushtrimi i aktivitetit turistik dhe i autotransportit dhe çdo aktivitet tjetër në lidhje me ketë, bashkëlidhur ose instrumental. Shoqëria në ushtrimin e aktivitetit turistik mund të kryejë në mënyrë me shpjeguese të jetë titullar dhe të administrojë agjenci udhëtimi dhe turizmi, të ushtrojë aktivitetin e operatorit turistik, të ndërtojë, administrojë lokale hotele rezidenca, komplekse turistike, pasuritë e paluajtshme turistike, restorante, bare, tavolina të ngrohta, piceri, kampingje të mare me qira mjete lundrues për turizmin dhe udhëtime me krocere, të bashkërendoje shoqëritë punuese në ketë sektor. Shoqëria në ushtrimin e aktivitetit të autotransportimit mundet gjithashtu në mënyrë me shpjeguese të ushtrojë marrjen me qira, transportin automobilistik në mënyrë me thjeshtuese, marrjen me qira të mjeteve, transportimin për llogari të të tretëve, transportin e udhëtarëve dhe mallrave me çdo tip mjeti edhe për llogari të tretëve qofte në Shqipëri qofte jashtë shtetit, shërbimi i autobusëve shkollore, urbane dhe linja jashtë qytetit, dhënia me qira me ose pa shofer, zhvendosja e mjeteve të dëmtuara nga aksidentet ose me defekte teknike dhe heqja me force e automjeteve që janë parkuar gabimisht depozitim i mjeteve. 2 Shoqëria mundet të zhvillojë gjithashtu aktivitete që kanë lidhje me ato të përshkruara në shërbimin e transportit me titull thjesht shpjegues dhe jo detyrues mund të bëjë mirëmbajtjen dhe riparimin e mjeteve dhe të pjesëve të tyre, të administrojë pikat e furnizimit me karburant, të kryejë lavazho dhe granatim të bashkërendoje me shoqëri të tjera që veprojnë në ketë sektor. Shoqëria për përmbushjen e objektit të aktivitetit mund të marrë lokale për tu përdorur për zyra ose magazine të marrë pjesë me kuota në shoqëri ose në konsorciume që kanë qëllime të njëjta ose të ngjashme të hapë përfaqësi, të japë koncesione, të lidhë kontrata agjencie ose të ngjashme me to për shitjen e prodhimeve që kanë të bëjnë me objektin e aktivitetit ekonomik të shoqërisë, në rrugë parësore dhe me qëllimin e vetëm të arritjes së qëllimit të shoqërisë, shoqëria mund të kryejë çdo veprim për pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, tregtar, të vendodhjes, hipotekor, financiar, jo ndaj publikut, dhe kredive, duke përjashtuar grumbullimin e kursimeve, ndermjetësine e pasurive të paluajtshme dhe financiare dhe çdo aktivitet tjetër të rezervuar nga ligji për kategoritë të posaçme të operatoreve. Shoqëria mund të japë garanci qofte reale përsonale edhe për detyrimet e marra përsipër nga të tretët.
Emërtime të tjera Tregtare: GIFEMASO TRAVEL INCOMING ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 02.06.2016
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Në proces likuidimi
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lushnje Plug Lagjja Plug, Rruga Plug, Godina nr 16, zona kadastrale nr 2999 me nr pasurie 156/45.

Telefoni:
393200823906

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare