Skip to content

H & E ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-12 09:24:27
JSON

NIPT: L71716029A
Administrator: Hajdar Kurti
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari private ne fushen e ndertimin e linjave elektrike te TN,TM,TU mbi tokesore (ajrore) dhe nentokesore (kabllore) per energji elektrike dhe telekomunikacioni, nenstacionet elektrike TN/TM dhe te tensionit te mesem TM/TU (kabina elektrike), centrale dhe hidrocentrale, rrjete inxhinierike, objekte civile dhe industriale. Realizimi i impianteve te telekomunikacionit. Studim dhe projektim per makineri elektrike dhe te linjave te ndryshme industriale. Mirembajtje, remont profilaktik te mesem e kapital te transformatorve elektrik te çdo lloji, makinave elektrike si dhe pajisjeve elektrike. Impot- Eksport te materialeve elektrike, telekomunikacionit, sistemeve te alarmit, te vjedhjeve dhe kundra zjarrit, mjeteve kryesore dhe ndihmese te prodhimit, tregtimin e mallrave te gatshem dhe gjysem te gatshem. Tregetimi i paisjeve telefonike te llojeve te ndryshme si dhe aksesor per ta. Realizim te impianteve per 2 mbrojtjen kunder zjarrit. Realizim te sistemeve te sigurise elektronike dhe sistemeve te alarmit. Studim, projektim dhe realizim te impianteve elektrike civile dhe industriale. Konsulence, revision, ekspertize te projekteve te zhvillimit dhe te studimeve te besueshmerise se efektiviteteve ekonomike, percaktimin e prioriteteve ne fusha te ndryshme te ekonomise, kryerjeve, provave dhe matjeve laboratorike. Import-Eksport, tregtimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve me shumice dhe pakice. Tregtim artikuj industrial. Tregtim automjetesh te çdo lloji, marke e tonazhi, si dhe pjese kembimi per to. Tregtim pajisje elektro-shtepiake, elektronike, elektrike, kompjuterike, telekomunikacionit etj. Transport mallrash te te gjitha llojeve brenda dhe jashte vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: H & E ENERGY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.05.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 20 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.9, Bulevardi Zogu i Pare, pallati ''Kosovari'', 1016

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.02.2021
Vendimi i asamblese se ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 21.05.2019
Dokumenta Financiare: Statuti i shoqerise
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 15 778 083,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 11 239 839,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 24 187 976,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:173 418 068,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:72 961 920,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:125 468 492,00
Punuar Nga : A.Lala