Skip to content

XHINO TRANS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-09-07 11:16:21
JSON

NIPT: L73813201S
Administrator: Ermal Kasmi
Objekti i Veprimtarisë: Transport mallrash për vete dhe të tretët brenda dhe jashtë vendit. Tregti me shumicë dhe pakicë mallrash industriale, materiale ndërtimi. Ndërtime civile dhe urbane. Parkim automjetesh, lavazh, servis. Prodhim dhe tregtim të gëlqeres. Punime të ndryshme në fushën e ndërtimit, si gërmime, zhvendosje dheu dhe inertesh. Pastrim dhe gjelbërim të hapësirave të ndryshme publike dhe private. Import e eksport dhe tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm, makinerive, mjeteve të transportit publik si dhe pjesëve të këmbimit për to. Transport urban pasagjerësh. Tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm ushqimore, pije alkolike dhe cigareve. Blerje shitje Hardware, kompjutera, aksesorë dhe pjesë të tyre, import eksport kompjutera, hardware dhe aksesorë të tjerë, instalim e mirëmbajtje të tyre. Shërbime suporti dhe mirëmbajtje të teknologjisë së informacionit. Shërbime të konsulencës teknike në fushën e teknologjise së informacionit. Shërbime trajnimi dhe edukimi në fushën e teknologjisë së informacionit. Shërbimi të manaxhimit të projekteve në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Shërbime të përpunimit të të dhënave. Instalim dhe mirëmbajtje të sistemeve të sigurisë dhe tregëtim i pajisjeve dixhitale. Import eksport dhe tregtim aparaturash të të gjitha llojeve për zyra, pajisje zyrash e të tjera mjete pune kancelarike. Të zhvillojë aktivitet në fushën e shërbimeve financiare. Të zhvillojë aktivitet në fushën e tregëtisë së automjeteve të të gjitha tipeve me shumicë e pakicë, në fushën e shërbimit ndaj mjeteve të transportit duke përfshirë gjithë sektorin e mekanikës, servisit të autove etj. Të zhvillojë aktivitet në fushën së ndërtimit, murator, shtrim pllakash, veshje me gips, punime hidraulike, elektrike, punime hekuri, suvatime dhe çdo punim tjetër që ka të bëjë me ndërtime e montime. Të zhvillojë aktivitet në fushën e shërbimeve financiare. Të zhvillojë aktivitet në fushën e marketingut, si të shërbimeve marketing; Hapja e pikave të servisit, lavazheve, parkime, bar restorante, hoteleri, agjenci shitblerje, agjenci turistike e komisionere, si dhe çdo aktivitet tjetër që ka lidhje të drejtëpërdrejtë apo të tërthortë me aktivitetet e lartpërmendura dhe që shërbejnë për përmbushjen e objektit të veprimtarisë. Dhënia me qira e makinave, motorëve, minibus, autobus, jahte, mjete lundruese etj, si dhe të gjitha llojeve të tjera të mjeteve motorike, personave të tretë. Tregëtim, shërbim me qera, me drejtues mjeti, per çdo mjet të lëvizshëm të lejuar për qarkullim, shërbim taksi, shërbim urban, ndërurban, ndërkombëtar, ndërkontinental etj. Transport udhëtarësh e mallrash, kombëtar e ndërkombëtar, cargo etj. Kryerjen e shërbimeve, servisin etj, për riparimin e mjeteve motorike të të gjitha markave të shitura ose jo prej Shoqërisë. Krijimi i Agjensive Turistike, organizimi i guidave turistike brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Agjensi transporti ndërkombëtare udhëtarësh. Shitje dhe blerje automjetesh. Bar kafe, restorant, tregti me pakicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikantë.
Emërtime të tjera Tregtare: XHINO TRANS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.02.2017
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Durrës, Krujë, Kokë tërheqëse tip DAF me targë AA 421 MU
2) Durrës, Krujë, Kokë tërheqëse Renault me targë AA 367 PL
3) Durrës, Krujë, Karroceri, OBERMAIER me targë ADR 187
4) Durrës, Krujë, Gjysëm rimorkio tip SCHMITZ me targë AFR 853
5) Durrës, Krujë, Kokë Tërheqëse tip Volvo me targë AA 372 CS
6) Durrës, Krujë, Gjysëm Rimorkio AFR 751
7) Durrës, Krujë, Gjysëm Rimorkio MHKS me targë AER 582
8) Durrës, Krujë, Kamion tip Man me targë KR 8528 A
9) Durrës, Krujë, Kamion tip MAn me targë AA 487 ON.
10) Durrës, Krujë, Kokë tërheqëse tip Iveco Magirus me targë AA 970 RE.
11) Durrës, Krujë, Gjysëm Rimorkio Schmitz me targë AER 584
12) Durrës, Krujë, Kokë tërheqëse Renault me targë AA 368 PL
13) Durrës, Krujë, Gjysëm Rimorkio AER 941
14) Durrës, Krujë, Kokë tërheqëse tip MAN me targë AA 951 TD
15) Durrës, Krujë, Makinë tip Benz me targë AA 281 XY
16) Durrës, Krujë, Kokë Tërheqëse AA 076 PX
17) Durrës, Krujë, Gjysëm Rimorkio Schmitz me targë AER 585
18) Durrës, Krujë, Gjysëmrimorkio tip MENCI me targë AFR 104
19) Durrës, Krujë, Gjysëm rimorkio me targë ABR 546
20) Durrës, Krujë, Gjysëm Rimorkio tip SCHMITZ me targë AFR 086
21) Durrës, Krujë, Kamion tip Volvo me targë AA 133 MI
22) Durrës, Krujë, Gjysëm Rimorkio AAR 441
23) Durrës, Krujë, Kamion tip Iveco Magirus me targë AA 427 OZ
24) Durrës, Krujë, Kokë tërheqëse tip RENAULT me targë AA 569 SR
25) Durrës, Krujë, Gjysëm rimorkio (kazan) tip Zorzi me targë ACR 767
26) Durrës, Krujë, Kamionçinë tip Iveco me targe AA 692 KB
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Krujë, Lagjja Kasme, rruga e Kalasë, ndërtesë private, 1 katëshe, zona kadastrale nr. 8621, me numër pasurie 6/222

Adresa:
Tiranë, Vorë, Muçaj Vorë, Fshati Muçaj, zona kadastrale 2726, me nr. pasurie 20/100

Adresa Email:
financa@xhionotrans.com

Telefoni:
0692033806

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.09.2019
Statuti i shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 017 502,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 465 353,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:126 259 859,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:29 172 944,00
Punuar Nga : A.Lala