Skip to content

CLASSIC HOTEL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-03-25 16:00:56
JSON

NIPT: L81311003R
Administrator: Mitat Xhafaj
Objekti i Veprimtarisë: Shërbim Hotelerie, Akomodimi, Bar- Restorant, Katering.
Emërtime të tjera Tregtare: Classic Hotel; Primo Caffe Bar
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.01.2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 223 500,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: ITAL – PROJECT, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e së drejtës italiane dhe me përfaqësues ligjor Mitat Xhafaj. (Sipas statutit të shoqërisë)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 17.02.2020, sipas urdhërit të Zyrës Përmbarimore Gjyqësore është vendosur: masa e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore, në shoqërinë CLASSIC HOTEL SHPK.
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është i shprehur në euro, por është konvertuar në lekë sipas kursit ditor të këmbimit datë 25.03.2020 .
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Administrative nr.5, Rruga "Sulejman Delvina", Zona Kadastrale 2860, Nr Pasurie 4/649

Adresa:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga "Medar Shtylla", Ndërtesa Nr.35

Adresa Email:
argentsaliaj@gmail.com

Telefoni:
0692522414

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 25.03.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te Shoqerise
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -149 746,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:23 053 725,00
Punuar Nga : L.Kanani