Skip to content

ALBANIAN TRAFFIC SOLUTIONS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-03-26 16:03:40
JSON

NIPT: L81315016A
Administrator: Leonard Hyskolli
Objekti i Veprimtarisë: Import - eksport, tregti me shumicë dhe pakicë të produkteve të sinjalistikës rrugore, veshje pune dhe pajisje për parandalimin e aksidenteve. Projektim, prodhim dhe zbatim të sinjalistikës rrugore, ndricuese dhe jo ndriçuese, horizontale, vertikale, barriera metalike të përkohshme dhe të përhershme. Aktivitet në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale, rikonstruksione dhe mirëmbajtje. (rrugë, autostrada, mbikalime, tunele, hekurudha, punime nëntokësore, ura dhe vepra arti). Ndërtim i ujësjellësave, linja të tensionit të lartë dhe të ulet, telefoni, ndricim dhe imxhinieri mjedisi. Shoqëria mund të kryejë gjithashtu të gjitha operacionet tregtare, mbi pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, që do të vlerësohen të nevojshme apo të dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë si dhe të blejë pjesëmarrje në kapitalin themeltar të shoqërive të tjera që kanë objekt të ngjashëm apo të përafert me të vetin. Gjithashtu, brenda kufijve të përcaktuar nga ligji mund të lëshojë garanci, letra dëmshpërblimi dhe cdo garanci tjetër reale. Shoqëria në ushtrimin e aktivitetit të saj, do të marrë të gjitha autorizimet e lejet e nevojshme pranë institucioneve publike shqiptare, dhe do të mbështetet në rregullat dhe normat në fuqi në lidhje me ushtrimin e veprimtarisë së saj të rregullt ekonomike.
Emërtime të tjera Tregtare: ATS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.01.2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.2, Rruga e Elbasanit, Godina nr.133

Adresa:
Tiranë, Farkë, Rruga "Selim Brahja", Godinë 1 katëshe, Kati përdhe, Sauk

Adresa Email:
lhyskolli@yahoo.com

Telefoni:
0682077100

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 26.03.2020
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 557 579,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:19 641 724,00
Punuar Nga : L.Kanani