Skip to content

ALBANIAN TRAFFIC SOLUTIONS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-09-21 09:13:52
JSON

NIPT: L81315016A
Administrator: Leonard Hyskolli
Objekti i Veprimtarisë: Import - eksport, tregti me shumice dhe pakice te produkteve te sinjalistikes rrugore, veshje pune dhe pajisje per parandalimin e aksidenteve. Projektim, prodhim dhe zbatim te sinjalistikes rrugore. ndricuese dhe jo ndriçuese, horizontale, vertikale, barriera metalike te perkohshme dhe te perhershme. Aktivitet ne fushen e ndertimeve civile dhe industriale, rikonstruksione dhe mirembajtje. (rruge, autostrada, mbikalime, tunele, hekurudha, punime nentokesore, ura dhe vepra arti). Ndertim i ujesjellesave, linja te tensionit te larte dhe te ulet, telefoni, ndricim dhe imxhinieri mjedisi. Shoqeria mund te kryeje gjithashtu te gjitha operacionet tregtare, mbi pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, qe do te vleresohen te nevojshme apo te dobishme per realizimin e objektit te shoqerise si dhe te bleje pjesemarrje ne kapitalin themeltar te shoqerive te tjera qe kane objekt te ngjashem apo te perafert me te vetin. Gjithashtu, brenda kufijve te' percaktuar nga ligji mund te leshoje garanci, letra demshperblimi dhe cdo garanci tjeter reale. Shoqeria ne ushtrimin e aktivitetit te saj, do te marre te gjitha autorizimet e lejet e ne\'ojshme prane institucioneve publike shqiptare, dhe do te mbeshtetet ne rregullat dhe normat ne fuqi ne lidhje me ushtrimin e veprimtarise se saj te rregullt ekonomike.
Emërtime të tjera Tregtare: ATS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.01.2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Elbasanit, Godina nr.133

Adresa:
Tirane, Farke, Sauk, Rruga" Selim Brahja', Godine 1 kateshe, Kati perdhe, Sauk

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 21.09.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te Shoqerise
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 467 020,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 557 579,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:30 805 711,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:21 150 745,00
Punuar Nga : L.Kanani