Skip to content

TECHNOMATIC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-03-26 14:45:03
JSON

NIPT: L81315036N
Administrator: Bardhyl Çano
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjesë në të gjitha aktivitetet që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, dhe në veçanti: shoqëria ka për objekt: përfaqësimet tregtare dhe/ose industriale, kërkimet e tregjeve, komisione të ndryshme tregtare dhe/ose industriale, etj. Shoqëria mund te hape agjenci dhe përfaqësi me apo pa depozite. Shoqëria në mënyrë jo kryesore por okazionale, për të arritur objektivin e saj, mund te kryeje çdo operacion industrial, tregtar dhe financiar, me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, duke përfshirë dhe kërkesën për kredi dhe financim me ane te dhënies se garancive reale te nevojshme; gjithashtu duke dhënë dorëzani, kambiale, peng dhe garanci të ndryshme edhe në favor të personave të tretë. Shoqëria merr përsipër për qëllim investimenti të vazhdueshëm pjesëmarrjen ne mënyrë direkte dhe indirekte ne shoqëri te tjera. Shoqëria mund te zhvilloje gjithashtu çdo aktivitet tjetër plotësues e ndihmës që rezulton i dobishme dhe/ose i nevojshëm për përmbushjen e objektit kryesor, duke përfshirë prodhimin dhe tregtimin e produkteve dhe kryerjen e shërbimeve të tjera. Me qëllim realizimin e objektit te saj, me vendim të organit vendimmarrës, Shoqëria mund të zotërojë në mënyrë direkte apo indirekte, aksione apo pjesëmarrje në shoqëri të tjera shqiptare dhe/ose te huaja. Shoqëria, me vendim te organit vendimmarrës, me qëllim realizimin e objektit te saj, mund të marrë pjesë në çfarëdo lloj marrëveshje tregtare dhe/ose joint venture me shoqëri te tjera e sipërmarrje, si edhe të kryejë çdo akt tjetër të nevojshëm. Shoqëria mund te lidhë kontrata qiraje, shitblerje, marrëveshje për vendosje hipoteke mbi pasuri të paluajtshme, marrëveshje huadhënie apo financimi, marrëveshje për ofrimin e shërbimeve dhe çdo marrëveshje tjetër që konsideron të nevojshme për përmbushjen e objektit të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: TECHNOMATIC
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.01.2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri; Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas vendimit të asamblesë së përgjithshme datë 20.02.2019, është ndryshuar statusi i shoqërisë nga aktiv në të pezulluar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga" Asim Vokshi", Ndërtesa Nr. 75, Hyrja. 9, Apartamenti. 6

Telefoni:
0682071589

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 26.03.2020
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani