Skip to content

TECHNOMATIC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-09-18 14:26:10
JSON

NIPT: L81315036N
Administrator: Bardhyl Çano
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjesë në të gjitha aktivitetet që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, dhe në veçanti: shoqëria ka për objekt: përfaqësimet tregtare dhe/ose industriale, kërkimet e tregjeve, komisione të ndryshme tregtare dhe/ose industriale, etj. Shoqëria mund te hape agjenci dhe përfaqësi me apo pa depozite. Shoqëria ne mënyrë jo kryesore por okazionale, për te arritur objektivin e saj, mund te kryeje çdo operacion industrial, tregtar dhe financiar, me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, duke përfshirë dhe kërkesën për kredi dhe financim me ane te dhënies se garancive reale te nevojshme; gjithashtu duke dhënë dorëzani, kambiale, peng dhe garanci te ndryshme edhe ne favor te personave te trete. Shoqëria merr përsipër për qëllim investimenti të vazhdueshëm pjesëmarrjen ne mënyrë direkte dhe indirekte ne shoqëri te tjera. Shoqëria mund te zhvilloje gjithashtu çdo aktivitet tjetër plotësues e ndihmës që rezulton i dobishme dhe/ose i nevojshëm për përmbushjen e objektit kryesor, duke përfshirë prodhimin dhe tregtimin e produkteve dhe kryerjen e shërbimeve të tjera. Me qellim realizimin e objektit te saj, me vendim te organit vendimmarrës, Shoqëria mund të zotërojë në mënyrë direkte apo indirekte, aksione apo pjesëmarrje në shoqëri të tjera shqiptare dhe/ose te huaja. Shoqëria, me vendim te organit vendimmarrës, me qëllim realizimin e objektit te saj, mund te marrë pjese ne çfarëdo lloj marrëveshje tregtare dhe/ose joint venture me shoqëri te tjera e sipërmarrje, si edhe të kryejë çdo akt tjetër të nevojshëm. Shoqëria mund te lidhë kontrata qiraje, shitblerje, marrëveshje për vendosje hipoteke mbi pasuri te paluajtshme, marrëveshje huadhënie apo financimi, marrëveshje për ofrimin e shërbimeve dhe çdo marrëveshje tjetër që konsideron të nevojshme për përmbushjen e objektit te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: TECHNOMATIC
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.01.2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri; Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas vendimit të asamblesë së përgjithshme datë 20.02.2019, është ndryshuar statusi i shoqërisë nga aktiv në të pezulluar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga" Asim Vokshi", Ndertesa Nr. 75, Hyrja. 9, Apartamenti. 6

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 18.09.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te Shoqerise
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani