Skip to content

STACIONI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-11-23 15:57:29
JSON

NIPT: L82010014U
Administrator: Meland Qirko
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushën e tregtisë. Import -Eksport si dhe tregti me pakicë të artikujve të ndryshëm të lejuar nga ligji, mallrave ushqimore dhe industriale, të materialeve të ndërtimit, hidrosanitare, hidraulike, makinave dhe automjeteve të tonazheve të ndryshme, pllakave të të gjitha llojeve, plastikes, gomës, lëndëve drusore dhe mobiljeve, linjave të prodhimit dhe përpunimit, makinerive të llojeve dhe tonazheve të ndryshme, por pa u kufizuar vetëm në këto, përveç mallrave tregtimi i të cilave kërkon liçensë të veçantë si dhe importimin e lëndëve të parë për prodhim. Aktivitet në fushën e menaxhimit. Menaxhim i kioskave ose dhënia me qera e tyre. Aktivitet në fushën e marketingut. Funksione të agjentit të shitjes për shoqëri vendase dhe të huaj, duke hapur degë apo zyra në vende të huaja për arritjen e objektivave të shoqërisë, duke kryer të gjitha veprimet që lidhen me këtë veprimtari. Aktivitet në fushën e shërbimeve. Hapje agjensish -turistike, spedicioni, detare, transporti, shitje për shoqëri vendase dhe të huaja etj. Hapja e Bar - Restoranteve, picerive e aktivitet në fushën e hoteleri-turizëm. Transport për vete dhe të tretë, nacional e internacional. Distributor në tregun vendas dhe të huaj. Aktivitet në fushën e menaxhimit: Menaxhimi dhe dhënia me qera ose nënqera afatshkurtër afatgjatë e kioskave, agjent shitblerje për mallrat që kontraktorët tregojnë në ambientet e tyre tregtare.
Emërtime të tjera Tregtare: STACIONI
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.08.2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 29.04.2019, me vendim të asamblesë së ortakëve, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një periudhë të pacaktuar. Statusi ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kompleksi Rezidencial Magnet, Pallati Lyra

Adresa Email:
mqirko@yahoo.com

Telefoni:
0692080708

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.11.2019
Akti i themelimit
Vendimi i ortakeve per pezullimin e aktivitetit te shoqerise 29.04.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime per Pasqyrat financiare 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -504 910,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:590 835,00
Punuar Nga : A.Lala