Skip to content

ARMAVA - BR
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-09-21 10:09:56
JSON

NIPT: L82515001G
Administrator: Dorina Kajo(likuidatore)
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimin e konfeksioneve tekstile. Ajo mund te ushtroje cdo aktivitet industrial tjeter te dobishme te favorizimit dhe sigurimit te nje mbarevajtje te rregullt te prodhimit dhe mund te kryeje ne pergjithesi te gjitha veprimet industriale, tregtare, financiare transferimin e pasurive te palujtshme te lidhura me aktivitetin e shoqerise. Import - eksport, te materialeve te ndryshem qe kane lidhje me objektin e veprimtarise. Import - eksport e tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te ndyshem industriale dhe ushqimor te perdorimit te gjere, pajisje elekroshtepiake, hidrosanitare, materiale ndertimi, artikuj mobilerie per mobilime zyrash etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ARMAVA - BR
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08.01.2018
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Sipas vendimit te asamblese se pergjithshme date 28.06.2019, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.
Sipas vendimit te asamblese se pergjithshme date 03.06.2020, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga i pezulluar ne Shoqeri ne Likuidim e Siper.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Lagjja " Barrikada ", rruga " Antipatrea ", godina nje kateshe brenda ambjenteve te ish - Kombinatit me nr.56

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 21.09.2020
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 069 408,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -416 483,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 508 766,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:931 880,00
Punuar Nga : L.Kanani