Skip to content

BIG LUSHNJA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-09-18 14:16:59
JSON

NIPT: L83715405B
Administrator: Ilir Dervishi
Objekti i Veprimtarisë: Import - eksport, tregetimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice si: Tregtim artikuj te ndryshem industrial. Tregtim artikuj te ndryshem ushqimore. Tregtim artikuj te ndryshem bujqesore e blegtorale. Tregtim fruta - perime. Tregtim pije alkolike te ndryshme. Tregtim konfeksione te ndryshme per te rritur dhe femije. Tregtim prodhimesh kozmetike e estetike. Transport mallrash te te gjitha llojeve brenda dhe jashte vendit. Tregtim automjetesh te cdo lloji, marke e tonazhi, si dhe pjese kembimi per to. Tregtim, montim, riparim paisjesh elektro - shtepiake, elektronike, elektrike, kompjuterike, higjeno - sanitare dhe hidraulike, prodhime qeramike, artizanati, pajisje zyrash etj. Hapje dhe shfrytezim hotelesh, motelesh, diskotekash, lojra argetuese per femije, qender sportive, qendra pushimi e kurative. Tregtimin e karburanteve te ndryshem me pakice, si dhe vajrave lubrifikante, te gazit te lengshem per ngrohje, pajisje ngrohese gazi si dhe mbushjen e bomblave te gazit dhe tregtimin e tyre me pakice.
Emërtime të tjera Tregtare: BIG LUSHNJA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.01.2018
Rrethi: Lushnjë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: BIGALB GROUP, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare , regjistruar pranë QKB, me NIPT L11521002M, me seli qëndrore në Tiranë, Vaqarr, Fshati Gropaj, Godina Cash & Carry, Kati 2 dhe me përfaqësuese ligjore Elona Koshi. (Sipas statutit të shoqërisë)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lushnje, Lagjja Kongresi, Rruga Papa Ilia Zagali, prane Kishes.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 18.09.2020
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 563 514,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 226 690,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:54 699 277,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:48 348 323,00
Punuar Nga : L.Kanani