Skip to content

Energy24
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-05-11 10:26:21
JSON

NIPT: L91331002S
Administrator: Jonian Antoni
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumicë dhe pakicë i energjisë elektrike brenda dhe jashtë vendit. Prodhim i energjisë elektrike. Import - Eksport shitje me pakicë dhe/ruajtje dhe përpunim të mallrave dhe produkteve të çdo lloji në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm. Në mënyrë përmbushje objektin e mësipërm, shoqëria ka të drejtë: të lidhë çdo lloj kontrate apo marrëveshje me persona fizikë ose me ente private, publike, shoqëri, qeverinë dhe organizata të huaja dhe shqiptare; Të themelojë shoqëri të çdo lloji ose të bëhet pjesë e shoqërive shqiptare ose të huaja, ndërmarrjeve të përbashkëta ose lloje të ndryshme biznesesh. Të themelojë degë ose agjensi në Shqipëri ose jashë; Të përfaqësojë biznese shqiptare ose të huaja të lidhura me objektin e shoqërisë; Të lidhë hua, të pranojë garanci personale ose garanci të tjera, të marrë përsipër detyrime, të lëshojë kambiale, urdhër pagesa, çeqe, ose obligacione ose garanci ose tituj dhe të emertojë garanci të tjera financiare; dhe të ndërmarrë çdo veprimtari tjetër tregtare ose veprimtari tjetër dhe të ndërmarrë çdo veprim tjetër ligjor ose transaksion që lidhet direkt ose indirekt me objektin e shoqërisë ose që synon në mënyrë të drejtëpërdrejtë apo të tërthortë përmbushjen e objektit të shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë në mënyrë dytësore, pra rastësore dhe jo të drejtëpërdrejtë, me qëllim përmbushjen e objektit të shoqërisë, çdo veprim tregtar, industrial, operacion financiar, dhe transaksione në lidhje me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme të cilat mund të gjykohen si: e nevojshme ose të përshtatshme për arritjen e objektivave të shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimet ndihmëse ose veprimet e lidhura, si dhe gjithë aktivitetet e nevojshme ose ato që konsiderohen të nevojshme për të arritur qëllimin e biznesit të shoqërise duke zbatuar ligjin.
Emërtime të tjera Tregtare: Energy24
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23.01.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: AIG, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31.07.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L82003027Q, me seli në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga “Nikolla Tupe”, Ndërtesa Nr. 4, Shkalla Nr. 3, Apartamenti 16, me administrator Jonian Antoni (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.04.2019)
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga ''Nikolla Tupe'', Ndërtesa Nr.4, Shkalla Nr.3, Apartamenti 16

Adresa Email:
finance@c21.al

Telefoni:
0694050022

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (25.04.2019)
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A. Lala