Skip to content

Adi Vela
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-09-07 11:16:21
JSON

NIPT: L98721502B
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë: Tregëtimi i të gjitha llojeve, të mallrave materialeve, automjeteve me goma e zinxhirë të tipeve të ndryshme, makinerive, pajisjeve të ndryshme të karakterit publik, industrial, bujqësor, tregëtar, kulturor, pjesë këmbimi, goma të ndryshme, bateri automjetesh, tregëti me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshme industriale, buqësore, materiale ndërtimi, pajisje elektronike, hidraulike dhe elektrike, vegla pune, vajra lubrifikant. Tregëti të pajisjeve elektronike, kompjuterave, kancelari, aksesorë. Tregëti materiale elektrike transformator elektromotor. Tregëtimi i tekstileve dhe veshjeve të punës. Tregëtimi i sistemeve të impjanteve të ngrohjes dhe të ftohjes, impjanteve të prodhimit dhe furnizimit me energji, sistemeve automatike industrial dhe sistemeve te ndricimit. Tregëtim kaseta të matësve të ujit, panele dhe konstruksione metalike. Tregëti materiale pastrimi, tregëtim detergjent, tregëtim mobilje. Servis makinash, tregtim tonerash dhe pajisje kompjuterike, tregtim produkte ushqimore, tregtim pajisje zyrash dhe orendi shtëpiake, enë kuzhine, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: V TRADE INDUSTRIES
Forma ligjore: Person fizik
Viti i Themelimit: 21.01.2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Lloji i pronësisë: Private
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Hysen Xhura, hyrja 1, apartamenti 55, numër pasurie 5/187+1-55, zona kadastrale 8130

Adresa Email:
info@vtradeindustries.com

Telefoni:
0684044402

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.09.2019
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Punuar Nga : A.Lala