Skip to content

TOURISM INVEST
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-09-18 13:22:19
JSON

NIPT: M02117001U
Administrator: Arben Lleshi
Objekti i Veprimtarisë: Investim ne fushen e turizmit, shit-blerje pasuri te paluajtshme; hoteleri turizem, menaxhim hotel-rezort dhe sherbime te tjera sipermarjeje turistike, pjesemarrje ne kompani te tjera etj. Ofrimin , kryerjen dhe drejtimin e sherbime sipermarrje turistike, projekte dhe veprimtari te te gjitha llojeve qe lejon legjislacioni shqiptar,ne lidhje dhe ne dobite bashkepunimit, ne fushen e turizmit, tregetise, biznesit, telekomunikacioneve, mjedisit, menaxhimit, konsultimeve, investimeve, agjensive turistike, marketingu. Hapje dhe shrytezim hotelesh, bar-kafe, restorantesh, diskotekash,qendrash pushimi dhe kurative, qenderash fitness, hapje linjash internet dhe venien sherbimesh te tij per te tretet. Te krijoje, bleje, financoj, investoj, te hyje ne maredhenie te ndryshme me te tretet, te kryej sipermarrje dhe projekte te orfoj sherbime dhe asistence ne sherbime dhe asistence ne sherbim te turizmit, per persona fizik dhe juridik. Mund te marre pjese dhe te bashkepunoje edhe me shoqeri te tjera tregtare, sipermarrje te cdo lloji, qe kane lidhje me objektin e veprimtarise se saj. Importim dhe tregetim te produkteve te pyllit, ne territorin Shqiptar. Kompania ka te drejte te importoj, eksportoj, me shumice dhe pakice dhe te zhvilloj cdo lloj aktiviteti tregtar. Ne menyre te vecante, kompania mund te marre kredi, te vendose hipoteka te pagueshme dhe pengje. Gjithashtu mund te jape garanci ne favor te institucioneve te treta dhe bankare. Brenda kufijvete permendura me lart gjithmone ne interes te shoqerise. Mund te marri pjese ne konsorciume, rrjete biznesi dhe ndermarrje te perbashketa. Kompania mund te beje perdorimin e te gjitha kontributeve dhe/ose perfitimet tatimore te parashikuara nga ligjet e miratuara, si rajonale edhe kombetare ose komunitare. Kompania mund te zgjeroje objektin e veprimtarise se gjithcka parashikon ligji shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: TOURISM INVEST
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11.09.2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Farke, Kompleksi Joy Residences, Godina 1, Ap 12, Rruga "Rezervat e Shtetit".

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 18.09.2020
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani