Skip to content

Lami & M.N.H
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-09-21 07:09:10
JSON

NIPT: M02118039S
Administrator: Erjola Lami
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e sherbimeve te konsulences dhe perfaqesimit ne fushen ligjore dhe financiare.b)Krijimi, strukturimi dhe drejtimi i shoqerive me kapital vendas ose te huaj.c)Perfaqesim fiskal per shoqeri dhe individe te huaja dhe cdo veprim ne lidhje me to, si dhe cdo aktivitet ekonomik, juridik qe do te konsiderohet i nevojshem dhe i dobishem ne menyre qe te permbushet qellimi i veprimtarise.d)Te kryeje aktivitete publikimi dhe reklamimi.e) Aktivitet ndermjetesimi, konsulence dhe vleresimi per shitblerje apo qira te pasurive te luajteshme dhe te paluajtshme.(f)Aktivitet ndermjetesimi, konsulence dhe vleresimi lidhur me asete te individeve e shoqerive tregtare vendas dhe te huaj.g)Menaxhim dhe perfaqesim te ndermarrjeve tregtare brenda dhe jashte vendit.h)Organizim trajnimesh, seminare dhe konferenca brenda dhe jasht vendit.i)Ndermjetesim, menaxhim,perfaqesim te kontratave leasing, franchising, persa lejohen nga ligji.j) Aktivitet ndermjetesimi per thithjen e studenteve te huaj dhe pranimin e tyre ne institucionet arsimore Publike dhe Private Shqiptare.2. Shoqeria mund te ndryshoje dhe te shtoje ne cdo kohe objektin e veprimtarise se saj sipas rregullave te parashikuara ne statutin e saj dhe ne legjislacionin tregtar.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.09.2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri; Egjipt
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, Hyrja Lindore, Nr. 3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 21.09.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit dhe Statuti I Shoqerise
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani