Skip to content

ES GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-09-14 13:16:39
JSON

NIPT: M13728201Q
Administrator: Erisa Seferi
Objekti i Veprimtarisë: Importi dhe eksporti, si dhe tregtimi me pakice dhe shumice i gomave te te gjitha llojeve, disqeve dhe pjeseve te kembimit te automjeteve te te gjitha llojeve dhe sherbimet mbeshtetese qe lidhen me to, sherbime te riparimit dhe mirembajtjes se automjeteve te te gjitha llojeve, lavazh per automjete, barkafe. Shoqeria mund te kryeje cdo lloj veprimtarie tjeter qe eshte ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe siguron fitime dhe te ardhura te ligjjshme brenda kufijve te parashikuar nga legjislacioni shqiptar ne fuqi, mund te kryeje cdo operacion prodhimi, tregtar dhe financiar qe lidhet drejtperdrejt ose terthorazi me objektin e saj. Kjo perfshin gjithashtu hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqerive te tjera brenda dhe jashte vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: ES GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13/01/2021
Rrethi: Durres
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Nikel, Zona kadastrale nr 2795, nr pasurie 180/54

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 14/9/2021
Vendimi i Asamblese se Pergjithshme , date 17.03.2021
Akt themelimi i shoqerise, date 13.01.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara