Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Person Fizik
Rezultate gjithsej: 789

Ervin Sadiku

L38122101T
(Import-eksport. Prodhim konfeksione të ndryshme. Tregti me pakicë të detergjenteve, mallrave të ndryshëm industrial, materialeve të ndërtimit, bojërave, llaqeve, veglave muzikore, pjesëve të këmbimit)

Berat ALL

Elio Koço

L41527010N
(Shërbime turistike)

Tiranë ALL

Ilir Shordja

L41628003P
(Studio grafike, shtëpi botuese, shtypshkrime, kancelari, etj. Riparim dhe shitje pajisje elektronike dhe kompjuterë.)

Tiranë ALL

Magrip Bana

L41702004L
(Kancelari, tregtim bojëra printeri, pajisje zyrash, kompjuterë, printerë, detergjente, etj.)

Tiranë ALL

Denis Goga

L41722023C
(Shitje të artikujve të ndryshëm si: bojëra kompjuteri, kancelari, shtypshkrime, materiale pastrimi dhe dezinfektimi, materiale hidraulike dhe elektrike, materiale të buta, materiale didaktike etj. Shërbim)

Tiranë ALL

Denisa Beshaj

L41904011K
(Tregti me pakice dhe shumice e artikujve te ndryshem. Import -export, tregeti me shumice dhe pakice, montime, servise,mirembajtje te pajisjeve qe perdoren ne fushen e ndertimit, konfeksioneve dhe tekstileve, el)

Tiranë -154157 ALL

BESIM KAMBERI

L42103023G
(Tregti me shumicë të artikujve industriale, import i tyre)

Tiranë ALL

Eduard Kelmendi

L42109009B
(Projektim, zbatim, mbikëqyrje, kolaudim, vlerësim pasurisë së paluajtshme dhe ndikimi në mjedis. Shtypshkrime, printime, dizajn, fotokopje, fletëpalosje. Deratizime, dezinfektime. Siguracione të ndryshme)

Tiranë ALL

Edmond Kushi

L42310029D
(Tregtim i pajisjeve elektronike. Sisteme printimi. Tregtim i produkteve të kancelarisë. Tregtim i produkteve gastronomike)

Tiranë ALL

GENTIAN SADIKU

L42314005A
(Tregtim konfeksione te ndryshme. Import-Export, tregtim te veshmbathjeve dhe materialeve te buta sipas porosive te klientit te natyres teknike, profesionale, sportive, pune, sanitare-mjekesore, kohes se lire, s)

Tiranë ALL

Tufik Kurti

L42314015H
(Shërbime juridike dhe tregtimi i mallrave të ndryshëm. Pjesë këmbimi dhe automjete të përdorura. Organizim eventesh dhe festash të ndryshme. Shërbim hoteli, restoranti, bari. Prodhim dhe tregtim pemë )

Tiranë ALL

Marsildo Jahupi

L42530603O
(Tregtim të pajisjeve elektronike. Internet. Kamera sigurie, sisteme alarmi)

Gjirokastër ALL

Olga Vallja

L42801407N
(Shërbim interneti. Servis për kompjuterë. Tregtimi me pakicë i artikujve industriale, kancelari, etj.)

Fier ALL

Natasha Duro

L42926202U
(Tregti me pakicë artikuj të ndryshëm industriale)

Elbasan ALL

Enea Mijo

L43123601A
(Shtypshkrime, kancelari, reklama, stampime promocionale, printime në përmasa të mëdha (plotter), interier dizajner (arredime), billboard, logime automjetesh, dizajner, spote publicitare, skenografi, tabela )

Gjirokastër ALL

Hekuran Veliaj

L43310401U
(Tregtimi me pakicë i artikujve të ndryshëm.)

Fier ALL

Arlind Muça

L43413201D
(Tregtim mallrash të ndryshëm industriale, elektrike, hidraulike, kancelari, ndërtim, pjesë këmbimi, materiale bujqësore, blegtorale, detergjent, rikonstruksione ndërtesa rruge ujësjellës, gërmime, mob)

Elbasan ALL

Vasilika Zallëmi

L43707001Q
(Fotokopje dhe printime. Shtypshkrime dhe printime dixhitale të madhësive të ndryshme. Printime ekologjike në materiale të ndryshme për aplikime " indor & outdoor ". Reklama me materiale metalike, plastike)

Korçë ALL

Skënder Duka

L43722803R
(Farmaci bujqësore, tregtim me pakicë të P. M. B. ve dhe tregti me pakicë të materialit mbjellës dhe shumëzues dhe tregti me pakicë të plehrave kimike. Hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit )

Sarandë ALL

Foti Kitan

L43810001L
(Tregti me pakicë të materialeve të ndërtimit dhe shërbime të tjera të ndërtimit)

Korçë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni