Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 236

KALISI HYDROPOWER

L81818009A
(Ndërtim dhe Operim i Hidrocentralit Veleshicë si dhe transferim i tyre në përfundim të kontratës Konçensionare tek Autoriteti Kontraktor.)

Tiranë ALL

HEC DRITA ENERGY

L99524601K
(Ndërtimin, planifikimi mirëmbajtja dhe funksionimi i hidrocentralit mbi lumin e Gashit, operimin dhe transferimin e hidrocentralit tek Autoriteti Kontraktues, ( Ministria e Ekonomisë dhe Energjitikës), ku p)

Kukës ALL

AGE KUÇ

L56810204I
(Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare i autorizimit për projektimin, ndërtimin dhe operimin e Hidrocentralit Kuç për prodhimin dhe shitjen e energjisë elektrike. Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë )

Vlorë -847310 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

WONDER POWER (Ish WONDER POWER SH.A)

K39003403C
(Gjithë veprimtaria konçesionare në Hidrocentralin e Bogovës, sipas përcaktimit në marrëveshjen e konçesionit dhe në liçensat e lëshuara në favor të shoqërisë konçesionare Wonder Power sha., nga )

Berat 42292021 ALL

HP ZALOSHJA ENERGY

L32126023F
(Ndërtimi, operimi dhe transmetimi i energjisë elektrike nga Hidrocentralit "Bregu i Madh" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, s)

Tiranë 0 ALL

ANSARA KONÇENSION

K83622201L
(Investime në fushën energjetike, rehabilitim dhe operim për ndërtimin e hidrocentralit " Labinot Mal " - Elbasan, kryerjen e veprimtarive ndërtimore sipas legjislacionit shqiptar për ndërtim dhe rehabili)

Elbasan 189962 ALL

C & S ENERGY

K92402005Q
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Rapun 3", " Rapun 3A", "Rapun 4" tek autoriteti kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërn)

Tiranë 79544 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ELEKTRO LUBONJA

K94003002M
(Prodhim i energjisë elektrike me vënien në përdorim të hidrocentraleve ekzistuese dhe me ndërtimin e hidrocentraleve të rinj të kapaciteteve të vegjël dhe të mesëm nga 0.2-2.5 MWA.)

Korçë 1045791 ALL

VILDRI

L23328402B
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Myhejan 1, Myhejan 2, Myhejan 3, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërn)

Fier -435900 ALL

HEC ZALL XHUXHË

L32201037O
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Zall Xhuxhe 1" dhe "Zall Xhuxhe 2", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shp)

Tiranë -350100 ALL

DiaVita

L52305009L
(Zbatimi i kontratës së konçesionit/partneritetit publik privat "Për Shërbimin e Hemodializës pranë spitaleve rajonale në Shkodër, Lezhë, Korçë, Vlorë dhe Elbasan". Shoqëria e zhvillon aktivitetin )

Tiranë -53242 ALL

ECO CLEANING

L81811019S
(Shërbim i pastrimit, grumbullimit, transportit dhe seleksionimit të mbetjeve urbane nëpërmjet ndërtimit të impiantit të diferencimit për Qytetin e Kamzës dhe transferimi te Autoriteti Kontraktor.)

Tiranë ALL

AGE ERZEN

L51810011P
(Aplikimi dhe marrja nga Qeveria Shqiptare i autorizimit për projektimin, ndërtimin dhe operimin e Hidrocentralit Erzen për prodhimin dhe shitjen e energjisë elektrike.)

Tiranë -29306 ALL

AGE TUJAN

L61320003O
("Vijimi i procedurave të aplikimit të filluara nga "Albanian General Electricity" Sha., dhe marrja nga Qeveria Shqiptare i autorizimit për projektimin, ndërtimin dhe operimin e Hidrocentralit Tujan në një)

Tiranë ALL

HEC Boronecit

L91501016F
(Ndërtim Hidrocentrali; Prodhim dhe shitje energjie nga burime të rinovueshme.)

Tiranë ALL

HYDROPOWER-SAS

L93906804C
(Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë ekskluzivisht veprimtaria konçesionare, mirëmbajtja, operimi dhe administrimi i HEC Sasaj, në përputhje me të drejtat e detyrimet e parashikuara në mar)

Sarandë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni