Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 5804

DYRRAH DENTAL DISTRIBUTOR

M01510503S
(Import materiale, medikamenteve dhe pajisjeve dentare, shitje me shumicë dhe pakicë të materialeve, medikamenteve, dhe pajisjeve dentare. Aktivitet për laborator dentar.)

Durrës ALL

ALT-NET

M01510030I
(Ofrimi i rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike internet,trasmetim të dhënash. Montime sistemi sigurie si dhe shërbime elektrike. Rimbushje elektronike.)

Vorë ALL

S.H PARKING

M01510029E
(Parking makinash, dhënie dhe marrje me qira të ambienteve të ndryshme, dhënie me nënqira.)

Tiranë ALL

ENIL COMPANY

M01510026D
(Tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve, me shumicë dhe pakicë, Import - eksport, Tregtimin e polistirenit, materiale izolimi akustike, hidrike, etj, panele sanduic, dyer dhe dritare pvc dh)

Kamëz ALL

SONA- TUCI

M07710501U
(Tregtim me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshëm kryesisht pije dhe ushqimore, import dhe export të mallrave të ndryshëm , ushtrim aktiviteti të licensuar për Magazinim.)

Lezhë ALL

"THE HALAL GUYS ALBANIA"

M01510014D
(Gatim dhe tregtim të produkteve ushqimore, të gatshme dhe gjysëm të gatshme.Import-eksport, shitblerje automjete, makine me qira.)

Kavajë ALL

ONE DEAL

M01511033O
(Në fushën e marketingut shoqëria do të kryejë: Marrëdhënie me Publikun; Shvillim Software; Marketing; Konsulencë Kompanish; Ndërmjetësim komercial; Administrime imomobilare; Shërbime në fushën e Me)

Tiranë ALL

Saga Solutions

M01511030N
(Marketing dixhital, marketing, menaxhim i rrjeteve sociale, shërbime ndërmjetësimi, shërbime punësimi, organizim eventesh.)

Tiranë ALL

Tris AGENCY

M06511003D
(Agjensi udhëtimi, makina me qira, agjensi imobiliare.)

Shkodër ALL

GOLD INVEST

M01511028B
(Aktiviteti financiar lidhet rreptësisht me arin e pastër të investimeve në formën e tregtisë fizike, si dhe në formën financiare përmes lëshimit të certifikatave financiare për arin fizik dhe menaxh)

Tiranë ALL

R & V Management

M01511026I
(Menaxhim baresh dhe restorantesh; Import-export, shitje me shumicë dhe/ose pakicë e produkteve ushqimore, kafe. Transport mallrash për vete dhe të tretë. Shoqëria mund të kryejë gjithashtu të gjitha op)

Tiranë ALL

AJ - LA

M03911201F
(Prodhimin e faqeve të këpucëve si dhe këpucë të përfunduara.Prodhimin e këpucëve me lëndën e parë të sjellë nga porositësi.Import – eksport të makinerive për proçesin e prodhimit.)

Krujë ALL

ALBANIA LAB

M01511021O
(Shërbime për krijimin dhe shitjen e hapësirave reklamuese, ofrimin e shërbimeve IT, tregtimin online nëpërmjet porosive, veprimtari botuese . Në veçanti, kompania do të kujdeset për krijimin e hapësi)

Tiranë ALL

TLC BALKANS

M01511020G
(Shoqëria ka si objekt tregtinë online të telefonave celularë dhe produkteve të tjera elektronike, shitje me shumicë dhe pakicë online. Import-eksport të produkteve të cdo lloji. Konsulencë shërbimesh)

Tiranë ALL

Global Servizi Group

M01511017J
(Shoqëria ka si qëllim shitblerjen e makinave dhe dhënien me qira të tyre. Shoqëria do të kryejë aktivitet në fushën e ruajtjes dhe të mbrojtjes së personave fizikë ashtu si dhe të objekteve ose god)

Tiranë ALL

FJORA & MURATI CONSTRUCTION

M01511014I
(Punime ndërtimi ku përfshihen konstruksione, armaturë, lidhje hekuri, muraturë,suvatime, nivelimi, izolime, punime fasade termike, rregullime: catie, hidraulike, elektrike, punime në rezinë, shtrim pllake)

Vorë ALL

FRIENDS TRADING

M01511013A
()

Tiranë ALL

ALCERT

M01511008K
()

Tiranë ALL

FAIZ TRADING

M01511002I
(Shërbime të ndryshme në tregti.)

Tiranë ALL

S3 FINANCE

M06511001K
(Konsulencë financiare, shërbime kontabiliteti, konsulencë marketingu , konsulencë dhe këshillime ligjore dhe juridike, hartim plan biznesi, organizimi i trajnimeve dhe konsulencë për menaxhimin financiar)

Shkodër ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni