Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ahmed Mohamed Ahmed Allam
Rezultate gjithsej: 1

AHMED CONSTRUCTION

M02215503N
(Punime ne fushen e ndertimit. Me qellim arritjen e objektit te saj, shoqeria me vendim te organit kompetent, mund te zoteroje ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte pjesemarrje ne shoqeri apo ndermarrje t)

Durrës ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni