Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Diana Laba
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

C O L O M B O

J82916489E
(Punime germim ne toke, ndertime civile dhe industrial, rikonstruksione dhe mirembajtje godinash civile dhe industrial veshje fasada, rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramway, metro, psta aeroportuale, p)

Fier 7140864 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni