Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Fatime Pali
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

S I R E T A 2F

K51501008J
(Ne fushen e ndertimit,import eksport i mallrave ushqimore e industriale dhe makinerive te ndertimit, autoveturave, tregti me shumice e pakice, sherbime riparime, perpunim druri, melamin, duralumin, servis autom)

Tirane 1737363 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni