Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Fatos Çausholli
Rezultate gjithsej: 2

DUHAN CIGARE 

J66902074H
(Grumbullim, përpunim duhani, prodhim, tregtim cigaresh me filtër dhe pa filtër dhe duhan të grirë.)

Shkodër -1130662 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

OMEGA PHARMA GROUP

L01529009P
(Import - eksport medikamente e lende te para, e te licensuar nga organet e tjera kompetente ne rastet kur kerkohet.Tregtim me shumice e pakice te artikujve farmaceutik. Import eksport paisjesh mjeksore, reagent)

Tiranë 131191526 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni