Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Fatos Malaj
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

GLOBAL SECURITY Sh.p.k 

K72217015V
(Ruajtja dhe siguria fizike e personave, jetes, sigurimi i objekteve publike dhe private.Sherbimi i ruajtjes dhe sigurise fizike ne objekte te nje rendesie te vecante sic jane bankat. Importimin, tregtimin, tran)

Dibër 6084209 ALL

A.R.M-ALBANIA

L67710901D
(Tregtim me shumicë dhe pakicë i naftës dhe i gazit. Në fushën e ndërtimit: Studimi, projektimi, konsulenca, sipërmarrjen zbatuese dhe / ose investimin sipas rastit për realizimin me fonde publike dhe/os)

Dibër ALL

TRAJA&MADHESH

L97509902D
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e Hidrocentralit "TRAJA&MADHESH sh.p.k dhe transferimi i tij nga Konçensionari tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afati)

Dibër ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni