Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Gjergj Buça
Rezultate gjithsej: 1

Gjergj Buça 

K31331547R
(Tregti, transport, përpunim lëndë drusore, prodhime me origjinë pyjore. Shërbime të ekspertizës dhe certifikimit. Shërbime profesionale për studime e aplikime profesionale në pyje dhe kullota. Shërbi)

Durrës 589069 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni