Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Halil Muha
Rezultate gjithsej: 1

Mbi 1000000 Fitim 2015

INERTI 

J66926804L
(Punime dheu, sistemime taracime terrenesh, prodhime materiale inerte, prodhime druri per dyer e dritare, prodhime detalike e plastike. Ndertime civile e ekonomike, ndertim rrugesh, ndertim te veprave te artit t)

Elbasan 27054553 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni