Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Kosta Luleme
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

VARVARA.

K52506801F
(Tregëtim, import-eksport të artikujve të ndryshëm. Hapje të linjave të reja të prodhimit dhe përpunimit, etj. Ushtrim aktiviteti në fushën e ndërtimeve civile, ekonomike dhe të atyre publike. Import)

Tiranë 15064996 ALL

EXINN GROUP

L61511014N
(Qendër kërkimore për zhvillime konceptuale, shkencore, laboratorike, eksperimentale, testuese, dhe çdo mënyrë tjetër teorike dhe praktike që krijon dhe prodhon prototipe dhe produkte inovative, dhe/ose )

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni