Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Luan Leka
Rezultate gjithsej: 3

Mbi 1000000 Fitim 2015

E. H. W.

J61804031V
(Ndërtimin e linjave industriale për përpunimin e mishit e prodhimin e sallamit si dhe tregtimin e këtyre produkteve, prodhimin industrial në përgjithësi, tregtimin e mallrave të import-eksportit në pë)

Tiranë 228802182 ALL

BLOJA (Ish-Bloja Tiranë)

J61817056C
(Përpunim, prodhim, shpërndarjen, tregtimin dhe shitjen e miellit dhe të nënprodukteve të tij dhe produkteve ushqimore me bazë mielli. Import -eksport të të gjitha llojeve të mallrave industriale, ushqi)

Tiranë -69598145 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

FUFARMA

J61825037N
(Tregtim, import, eksport me shumice dhe pakice, grumbullim, shpërndarje, përpunim medikamente, material, bime, lende të para, artikuj gjysme të përpunuar, aparatura, pajisje laboratorike farmaceutike, mjek)

Tiranë 20367268 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni