Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:SALIH IMERI
Rezultate gjithsej: 1

DERMALS- AL

M02215008A
(1.Tregtimi i produkteve estetike dhe te mirembajtjes se fytyres dhe trupi. 2. Mund te hyje ne tratativa dhe biznese me shoqeri te tjera qe kane te njejtin objekt veprimtarie per te realizuar fitime. 3. Shoqeria)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni