Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Saidjon Kodhelaj
Rezultate gjithsej: 1

6D - PLAN

L62717405H
(Projektimin e objekteve civile- industriale- turistike, prej murature e skelet beton arme mbi 5 kate - 2 objekte me skelet metalik. Mbikqyrje-kolaudim. Projektimin e rruge urbane kryesore dhe rruge interurbane )

Fier ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni