Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Ç’regjistruar
Rezultate gjithsej: 86

Magic System

L81408041R
(Riparim i karrocerive te automjeteve nga demtimet e bresherit.)

Tiranë ALL

Distri PLUS

L02323005S
(Shoqëria do te operoj ne fushën e shërbimeve komisioner si subagjente per dhe ne emer te te treteve. Ne fushen e tregtimit, import-eksport te produkteve dhe mallrave te ndryshem si dhe te reklames dhe promoc)

Tiranë ALL

ALBI 03

K32118002L
(Studim projeketim, tregti import export dhe ndertim ne fushen e linjave elektrike ajrore dhe kabllore, centrale, HECe, rrjete inxhinierike per porte e aeroporte, telekomunikacion, remont mirembajtje transformat)

Tiranë 0 ALL

FATOS LULO

K41423044T
(Avokat.)

Tiranë ALL

Gentian Trenova

L91309056V
(Zyre avokatie.)

Tiranë ALL

ARTAN ZENELI

K31602004G
(Avokat.)

Tirane ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni