Skip to contentRezultatet e kerkimit: Status: Në proces likuidimi
Rezultate gjithsej: 90

MSW sh.p.k

L62413035V
(Shoqëria do të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj aktiviteti nëpërmjet telefonisë për llogari të saj dhe/ose për llogari të të tretëve në territorin e Shqipërisë si dh)

Tiranë ALL

ALKENI GROUP

L62422001N
(Zhvillimi i aktiviteteve të këmbimit valutor.)

Tiranë ALL

ADMIRI - TRANS

L63623001D
(Transport udhëtarësh brenda vendit.)

Tiranë ALL

R E XH M A T I

K51417004I
(Import eksport, blerje, shitje shumicë pakicë, Ndërtim. Transport etj.)

Tiranë ALL

Prodhim Veshje Ushtarake 

J61904044J
(Prodhim të konfeksioneve për nevoja të ushtrisë dhe prodhime civile për brenda dhe jashtë vendit.)

Tiranë ALL

KOMBINATI ENERGJITIK

J62903209H
(Demolim asetesh dhe të ardhura nga qiraja.)

Elbasan -13363314 ALL

Kepuca 

J64103024S
(Prodhim faqe këpucë me material porositës dhe këpucë për vend dhe eksport.)

Korçë 267303 ALL

ALBMINIERA sh.a. 

K72120014C
(Prodhim, tregtim mineralesh.)

Tiranë -13476679 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

KESH SECURITY SHRSF

K81610017N
(Sigurimi dhe ruajtja e objekteve në pronësi të sh.a KESH-it, sigurimi i shtetasve vendas apo të huaj.)

Tiranë 18485429 ALL

BERATEKS

K82607001O
(Import-eksport dhe shitblerje me shumice dhe pakice të mallrave të ndryshme të industrisë tekstile, mekanike, etj.)

Berat ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

OST SECURITY

L02401001R
(Sigurimi dhe ruajtja e objekteve në pronësi dhe administrim të OST sha. Shoqëria mund të siguroje dhe të ruaje objekte në pronësi apo administrim të shoqërive ku OST sha është aksionar i vetëm. Sig)

Tiranë 19611338 ALL

KF POGRADEC SH.A

L14404601E
(Organizimi i aktiviteteve sportive të futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir dhe pjesëmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Aderimi dhe regjistrimi si klub në Federatën)

Korçë ALL

"ALBKROMI"

J61827513H
(Hapja, përgatitja, nxjerrja, pasurimi dhe përpunimi i mineralit të kromit me rezultat përfundimtar prodhimi i mineralit të kromit, koncentratit të kromit e ferro kromit.- Shitja e blerja e mineralit të k)

Durrës -274365 ALL

"NIMEKS"

J62006501S
(Trajtim, menaxhim dhe tregtim të produkteve ushqimore.)

Durrës -4605158 ALL

"Superfosfat"Kurbin

J67902331V
(Prodhim superfosfati, prodhim acidi, import plehra kimike, import lendesh të para dhe ndihmese, transport dhe parking.)

Lezhë ALL

ALB BAKRI

J81920006K
()

Tiranë ALL

AZITALJA ALBEKAOLINE

J69310310C
(Në fushën e prodhimit dhe tregtimit, për prodhimin dhe eksportin e kaolines.)

Shkodër ALL

PETROL ALBA

K81706017T
(Magazinimi, tregtim me shumicë dhe pakicë i karburanteve dhe nënprodukteve të tyre etj.)

Tiranë ALL

Shperndarja e Librit Shkollor

J61903001V
(Shtypje, botimin, ribotimin, shpërndarjen dhe tregtimin e teksteve shkollore, botimin, shtypjen, tregtimin, shpërndarjen e revistave për fëmije dhe të rinj.)

Tiranë ALL

Shtepia Botuese Naim Frasheri

J82416003W
(Botimi dhe tregtimi i librit artistik.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni