Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: Pezulluar
Rezultate gjithsej: 837

PURNIMA

L81402503F
(Shoqeria ka objekt veprimtarie si me poshte: Te operoje ne fushen e prodhimit dhe tregtimit te produkeve te ndryshme Kozmetike, llogari te vet apo te treteve me seli ne Shqiperi apo ne cdo vend tjeter qe ka lid)

Durrës ALL

ALQANAA RESTAURANT

L81405518V
(Bar kafe, restorant, piceri, makina me qera, transport udhetaresh, transport mallrash, sherbime kateringu, trajnime, konsulence per kurse guzhine, etj)

Durrës ALL

IDE CONSTRUCTION

L81405049U
(Projektimi, zbatim ndertimi të karaktereve dhe llojeve të ndryshme, civile ose jo. Transportin e mallrave për nevojat e veta dhe të të tretëve. Importimin dhe eksportimin e lëndëve të para të ndërtim)

Tiranë ALL

I BOUGHT IT FIRST

L81405007A
(Veprimtari tregtare si shitje dhe/ose blerje me shumice apo edhe me pakice te artikujve, mallrave apo edhe sherbimeve te ndryshime. Veprimtari tregtare elektronike si shitja dhe/ose blerje me shumice apo edhe m)

Tiranë ALL

TWIST

L81406045Q
(Bar kafe.)

Tiranë ALL

LEAL TRANS

L81406501J
(Transport mallrash brenda vendit.)

Durrës ALL

"G.L.SH.M PASTRIMI"

L86407208Q
(Aktivitet ne fushen e sherbimit:Pastrimi i siperfaqeve urbane.Punime ne siperfaqe te gjelberta parqe-pyll parqe.Kryerja e sherbimeve ne sherbimet funerale.Mirembajtja dhe zhvillimi i dekorit ne mjedise urbane-n)

Selenicë ALL

GRAND 2014

L81407046G
(Bar kafe.)

Tiranë ALL

Best Marketing Solution - BMS

L81407045V
(Shoqeria do te kryej dhenie te sherbimeve te marketingut shoqerive te administrimit publik dhe privat. Marketing ne fushen e sherbimeve telematike dhe telefonike, veprimtarite e lidhura dhe te ngjashme me ato t)

Tiranë ALL

VINS AUTOS

L81407043F
(Import, eksport, shit-blerje makinash.)

Vorë ALL

Chrystel 2.0

M02214502A
(Krijimin ose menaxhimin e shërbimeve të call center/contact center në formën e tyre tradicionale ose në qendrën më të përparuar të biznesit multimedial me shumë kanale bazuar në internet; Krijimin d)

Durrës ALL

DEMETRA GROUP

L81407032N
(Import eksporti i lendeve te para dhe produkteve te gateshme te çdo lloji, tregti me shumice e pakice i tyre, projektimi e ndertimi i objekteve civile e industriale, projektimi, zhvillimi e menaxhimi i miniera)

Tiranë ALL

GENERAL ADVERTISING MARKETING

L81407010G
(Sherbime telemarketingu, sherbime webmarketingu, promocione, trajnime profesionale dhe ndermjetesime ne te gjitha fushat e mesiperme por duke mos u limituar ne to; call center per Brenda (inbound) dhe jashte (o)

Tiranë ALL

BRIGHT SOLUTIONS

L81407009C
(Aktivitetin e ndertimeve dhe rrugeve, levizjen e tokes, aktivitete te nxjerrjes se cfaredolloj tipi, bonifikimet territoriale dhe risistemimet mjedisore, mirembajtjen e rrugeve te bardha ose te asfaltuara te cf)

Tiranë ALL

"ANI KONFEKSION"

L86407201G
(Import-Eksport ,prodhim,tregti me shumice dhe pakice e konfeksioneve dhe çantave, portofoleve,te gjitha produkteve prej lekure,veshjeve te ndryshme Brenda dhe jashte vendit.Transport per llogari te vete dhe pe)

Vlorë ALL

RBH SOFTWARE MARKETING SOLUTIONS

L81408038U
(Kerkime te marketingut online. Aktivitet ne fushen e marketingut ne Web. Kryerja e hulumtimeve te marketingut. Marrja e informacionit nga tregu. Aktivitete call - center, thirrje ne web; aktivitete ne fushen e )

Tiranë ALL

MANDO- RALDO

L87608503H
(Ndertime dhe rikonstruksione te objekteve civile, industriale, turistike, bujqesore, ushtarake, fetare, sociale, vepra arti et, si brenda dhe jashte territorit shqiptar.)

Lezhë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni