Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Status: aktiv
Rezultate gjithsej: 10247

Shega Urban Line & Tours

M01512008P
(Transport kombëtar dhe ndërkombëtar i pasagjerëve për të tretë dhe për nevoja të vetë shoqërisë. Transport të udhëtarëve në linja urbane dhe interurbane. Transport Turistik.)

Tiranë ALL

rightsearch - German IT Solutions

M01512007H
(Shërbime të teknologjisë së informacionit veçanërisht zhvillimi dhe programimi i software. Integrimi, dokumentimi dhe mirëmbajtja e sistemeve software. Zbatimi i testimeve software. Zhvendosja dhe përdi)

Tiranë ALL

KACNIA HOXHA 1 D.I.O.E.M

M06512701L
(Import-Eksport, shfrytëzim, kërkim, zbulim, prodhim, të mineralit të kromit në miniera. Eksport të mineralit të kromit të objekteve "Shtrungës", "Maja e Hurdhës", Druri Boshtive.)

Dibër ALL

IMPER-2020

M06512901A
(Punime ndërtimi.Rikonstruksione të ndryshme.)

Kukës ALL

TUMBLEWEED HOLDING

M01512003V
(Shërbime këshillimi në fushën e sigurimeve dhe transport detar. Shërbime të transportit ajror. Shërbime në fushën e energjisë diellore duke përfshirë, por jo duke u kufizuar me ndërtimin e centrale)

Tiranë ALL

DBR ALBANIA COMPANY

M01512501M
(Import - eksport, tregti me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm, birrë etj.)

Durrës ALL

IQ Construction

M01517012A
(Projektim, zhvillim, furnizim materiale ndërtimi e të tjera, ndërtim objektesh civile e të tjera. Tregtimin e të gjitha llojeve të mallrave, materialeve, makinerive, automjeteve etj. Shitblerje apartament)

Tiranë ALL

MIG - MAIN INVESTMENT GROUP

M01517007J
(Investimi me pjesëmarrje në kuota. Ofrimi i shërbimit të konsulencës, në fushën e biznesit, manaxhimit, taksave, informatikes etj. Projektim dhe zbatim i veprave ndërtimore me karakter civil dhe industr)

Tiranë ALL

SAREL COMPANY

M01517006B
(Aktivitet në fushën e Ofrimit të suportit teknik apo mbështetjen e klientëve në lidhje me dokumentet e nevojshme në përmbushje të shërbimeve të ndryshme online. Reklamimin e produkteve të klientëve)

Tiranë ALL

LOGIC GROUP

M01517004I
(Ndërtimi, prodhimi, ngritja e strukturave të objekteve që do të shërbejne si ambjente frigoriferike per ruajtjen e mallrave, produkteve dhe nënproduketeve ushqimore dhe joushqimore, produkteve bujqësore )

Tiranë ALL

SIAD ELEKTRIK

M02717401Q
(Projektimeve, Zbatime, Supervizime dhe kualidim në fushën elektrike. Import- Eksport Brenda dhe jashtë vendit, Tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve të llojeve të ndryshme. Kualidime, testime matës)

Fier ALL

SPI Consultancy

M01517001H
(Shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK). Konsulencë dhe menaxhim të projekteve; aktivitetin për suportin e rrjeteve të shitjes dhe të pas shitjes të automjeteve, sis)

Tiranë ALL

INTIS CO

M01519005D
(Shitblerje Mallrash. Pajisje dhe Materiale Mjekësore. Pajisje dhe Materiale Laboratorike. Import-eksport dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të instrumentave dhe pajisjeve shëndetësore dhe medicinale, sanit)

Tiranë ALL

MarDan Construction

M01519502J
()

Durrës ALL

UNDO Studios Al

M01520501G
(Shpërndarja, montimi dhe shpërndarja me pakicë dhe shumicë (madje edhe për import edhe për raport komisioni me apo pa depozitimin e mallit dhe materialeve te shoqerivekerkuese ) e produkteve hardware dhe )

Durrës ALL

Energy S.O.O

M01527001L
(Projektimi menaxhim dhe ndërtimet hidrocentrale, panele diellore, energji të rinovueshme. Zhvillimi dhe kryerja e aktivitetit të shërbimeve, konsulencës dhe studimeve e projektimeve të cdo lloji. Realizim)

Tiranë ALL

8L

M01524501D
(Prodhimi në vete dhe në emër të palëve të treta të veshjeve të të gjitha llojeve dhe tipeve, import-eksport, shitje me shumicë dhe pakicë e veshjeve të prodhuara, e veshjeve të brendshme, këmisha )

Durrës ALL

Vitavix

M01531003B
(Shitje të barnave me pakicë e shumicë.)

Tiranë ALL

Dekript Media Group

M01531001I
(Veprimtari nëpërmjet faqes elektronike "on-line", të vetë shoqërisë, në internet (world wide web) duke postuar lajme, informacione të përgjithshme ose të posacme, informacione për veprimtarinë e ins)

Tiranë ALL

ASTAT Eksport-Import

M01603005S
(Prodhim dhe konfeksionim të produkteve të fasonerisë, atlete dhe veshje sportive. Tregti me shumicë dhe pakicë të produkteve ushqimore.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni